En regnskapsfører smiler inn i kamera fordi moderne regnskap gjør hverdagen enklere.

Regnskap: Kunsten å styre moderne bedriftsøkonomi

Godt regnskap leder bedrifter til suksess, men det gjelder å henge med i tiden når teknologiske skifter endrer bedriftsøkonomiens landskap. Les videre og hold deg oppdatert.

I vår datadrevne verden har regnskapsførere en unik mulighet til å posisjonere seg som strateger i næringslivet. Ved hjelp av nye teknologier kan du sette deg inn i og håndtere økonomiske transaksjoner med bedre innsikt enn noen gang, men det krever kontinuerlig oppdatering av kompetanse.

I dag dreier regnskap seg mindre om bokføring og mer om strategi og forretningsforståelse. Det handler om å skape en tettere synergi mellom regnskapsfører og kunde, der de samarbeider med å holde bedrift og økonomi relevant og oppdatert i et stadig skiftende marked. Moderne regnskap setter med andre ord nye krav til deg som regnskapsfører. Det er disse kravene den artikkelen tar for seg.

Les også: Regnskapsbyrå med AI på laget endrer regnskapsbransjen

Innhold

 1. Hvorfor regnskap er annerledes i dag
 2. Teknologiske fremskritt innen regnskap
 3. Samarbeid og kommunikasjon i fokus
 4. Strategisk finansiell planlegging
 5. Lovgivning og etikk i regnskap
 6. Essensielle verktøy og programmer for regnskap
 7. Oppsummert om regnskap i vår digitale tidsalder

Hvorfor regnskap er annerledes i dag

Vår tidsalder kjennetegnes av teknologiske endringer der hyppig digitalisering fundamentalt forandret alt regnskap. Overgangen fra manuell bokføring til automatiserte systemer var et stort vendepunkt. Ikke bare endret det hvordan regnskapsførere jobbet med regnskap, men det tilrettela for en helt ny dynamikk mellom regnskapsbyråer og kundene deres.

Den nye dynamikken ga regnskapsførere en mer rådgivende rolle, noe som medførte en rekke nye utfordringer. Blant annet må moderne regnskapsførere håndtere nye komplekse skatteregler og tilpasse seg stadig skiftende internasjonale standarder. I tillegg må de bli eksperter på bruk av avanserte regnskapssystemer, noe som krever betydelig kompetanseutvikling.

Les mer: Regnskapsfører 2.0 – Fremtidens digitaliserte økonomirådgivere

Hvordan holde tritt med teknologiske endringer i regnskap

Selv i en tidsalder preget av digital innovasjon, forblir regnskapets grunnprinsipper uforandret. Disse tidløse prinsippene, som dobbel bokføring, periodisering og forutsetning om fortsatt drift, danner kjernen i alle regnskapsaktiviteter.

I dagens næringsliv er disse prinsippene mer relevante enn noen gang fordi de stadig tilpasses nye teknologiske realiteter. For å holde tritt med teknologien, må regnskapsførere være proaktive og kontinuerlig oppdatere sine ferdigheter.

Læring og tilpasning er et nøkkelord. For eksempel blir programvare for regnskap stadig mer sofistikerte, noe regnskapsførere må sette seg inn i for å levere nøyaktige og relevante økonomiske rapporter. Samtidig må de aldri glemme regnskapets grunnpilarer, som må tilpasses og anvendes gjennom avanserte teknologiske løsninger.

Eksempelvis må periodisering, dobbel bokføring og forutsetning om fortsatt drift integreres i systemer som automatisk kan håndtere store mengder data med høy nøyaktighet. Slik kan regnskapsførere tilby økonomisk rådgiving som er i tråd med kravene til moderne bedriftsøkonomi og lede virksomheter til vekst og tilpasning i et stadig skiftende økonomisk landskap.

tjenestekatalog

Utforske

Last ned vår tjenestekatalog

Tjenestekatalogen beskriver i detalj hvordan våre tjenester og løsninger bidrar til verdiskapning for våre Accounting Partners via våre tre tjenestepilarer: Vekst, økt inntjening og effektivisering.

Teknologiske fremskritt innen regnskap

Teknologien har revolusjonert regnskapsbransjen på måter som tidligere var vanskelige å forestille seg. Innføring av nye verktøy og plattformer, som automasjon og skybasert regnskap, her transformert regnskapsføreres hverdag og ansvarsområder.

Dagens regnskapsførere kan utføre rutinemessige oppgaver raskere og mer nøyaktighet med lavere rapporteringstid. Naturlig nok, omfavner kundene slik effektivisering. Dette medfører at dagens regnskapsførere møtes med nye krav til integrering av teknologisk kunnskap, i tillegg til finansielle ekspertise.

Foruten automatisering og bruk av skybaserte løsninger som gir en fleksibilitet uten sidestykke sammenlignet med tidligere generasjoners verktøy, må moderne regnskapsførere kunne utnytte en rekke nye teknologier til sine kunders fordel:

Kunstig intelligens og maskinlæring i regnskap

Kunstig intelligens (AI) og maskinlæring står for en radikal forandring av regnskapsføring. Ved å anvende disse teknologiene kan regnskapsførere automatisere komplekse og tidkrevende oppgaver, som transaksjonskoding og revisjon av regnskap.

AI-systemer kan identifisere mønstre og anomalier i store datamengder, noe som gjør det lettere å oppdage feil og potensiell svindel.

Maskinlæring bruker historiske data til å trene algoritmer som kan forutsi fremtidige økonomiske trender og hendelser, som kundenes betalingsmønstre eller kontantstrømproblemer. Dette gjør regnskapsførernes arbeid mer strategisk og gir dypere innsikt i finansiell planlegging.

Dataanalyse og stordata (big data)

Stordata og avanserte dataanalyseteknikker gjør det mulig for regnskapsførere å behandle og analysere store mengder ustrukturert og strukturert data. Ved å bruke verktøy som prediktiv analyse og datavisualisering kan regnskapsførere få innsikt som var vanskelig eller umulig å oppnå tidligere.

Disse innsiktene kan inkludere alt fra likviditetsprognoser til kostnadsoptimalisering. Ved å forstå og bruke disse mønstrene kan bedrifter ta mer datadrevne beslutninger som kan forbedre finansiell ytelse og operasjonell effektivitet.

Mobilteknologi og app-baserte løsninger for fleksibel regnskapsføring

Mobilteknologi og app-baserte løsninger gir deg som regnskapsfører og dine kunder adgang til finansiell informasjon og funksjonalitet mens dere er på farten. Dette innebærer at brukere kan sende fakturaer, overvåke utgifter, ta bilder av kvitteringer for øyeblikkelig bokføring fra en smarttelefon eller nettbrett. De kan til og med utføre mer komplekse oppgaver som finansiell rapportering.

Denne tilnærmingen til regnskap øker ikke bare tilgjengeligheten og tidsbesparelsene, men også muligheten til å gi kunder rådgivning i sanntid basert på oppdatert finansiell informasjon.

Internet of Things (IoT) og finansiell datainnsamling

Internet of Things, eller tingenes internett som det ofte kalles, har stor innvirkning på måten finansiell informasjon samles inn og analyseres på. IoT-enheter, som sensorer og smarte enheter, kan overvåke og samle inn data i sanntid om alt fra varelager til energiforbruk.

Denne informasjonen kan deretter sendes direkte til regnskapssystemer, noe som gir en mer nøyaktig og oppdatert representasjon av en virksomhets økonomiske tilstand.

IoT kan også forbedre eiendomsstyring, forsyningskjedeovervåking og mange andre aspekter av en virksomhet som til slutt påvirker den økonomiske rapporteringen og analysen.

Ved å utnytte disse teknologiene kan du tilby mer verdi til dine kunder. I tillegg til økt effektivitet og nøyaktighet, kan du også gi strategisk rådgivning basert på dypere innsikt og datainnsamling i sanntid.

Samarbeid og kommunikasjon i fokus

Samarbeid og kommunikasjon har alltid stått sentralt i god regnskapsføring, men aldri har denne biten av regnskapsførerens oppgaver vært viktigere enn i dag. I tråd med den utvidede informasjonstilgangen, er du som regnskapsfører bedre skikket til å stille med både økonomisk rådgiving og strategi.

Jo bedre du samarbeider med dine kunder, desto bedre resultater vil dere få. Dette gir deg tillit og muligheten til å ta mer ansvar for bedriftens finansvalg. Denne synergien er fordelaktig for alle. Kunden er tjent på å ha en økonomisk rådgiver som kjenner deres historie. Regnskapsgiveren er tjent på å innta en partnerrolle med langt større jobbsikkerhet.

Forretningsforståelse og styringsinformasjon

Regnskapsførerens viktigste rolle, utover det rent regnskapstekniske, er å gi kundene sine riktig styringsinformasjon til rett tid. For å lykkes som en økonomisk rådgiver for kunden, må begge disse kriteriene være oppfylt.

Regnskapsføreren må med andre ord kjenne kunden sin godt og kunne stille de riktige spørsmålene om hvilken styringsinformasjon som er kritisk for virksomheten. Dette kan for eksempel være produktinformasjon som omsetningshastighet, inntjening, ressursbruk per produkt eller per produktgruppe osv.

Sammen med kunden utarbeider regnskapsføreren et forslag til rapportering, helst som en online rapport, eventuelt presentert i et dashbord med grafer og nøkkeltall. I tillegg tilsier kriteriet om rett tid at styringsinformasjonen må være troverdig. Det vil si at det kreves et regelmessig oppdatert og avstemt regnskap.

Å være økonomisk rådgiver handler altså om å tørre å stille spørsmål og bidra i diskusjonen om hva som er kritisk styringsinformasjon.

Skreddersydd regnskap

En regnskapsfører som setter seg inn i klientens virksomhet og bransje blir unikt skikket til å bidra med strategisk planlegging for vekst. I tillegg legger det til rette for å sette opp en digital infrastruktur for økonomisk rådgiving som er tilpasset kundens behov.

Hvert bedrift har unike økonomiske forhold og behov. Regnskapsbyråer må tilpasse tjenestene deretter. Skreddersydde løsninger viser at byrået forstår og verdsetter klientens spesifikke behov, noe som skaper en mer personlig service og styrker klientforholdet.

Strategisk finansiell planlegging

Mange mindre bedrifter er stolte over ikke å ha noe gjeld, men dette medfører ofte en likviditetsmessig sårbarhet fordi arbeidskapitalen blir for svak. Å ha en riktig sammensetning av egenkapital, langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er helt avgjørende for en langsiktig solid likviditet som understøtter vekst og behovet for fremtidige investeringer.

Med skreddersydde regnskapsløsninger og riktig rapporteringsverktøy på plass har du lagt grunnlaget for strategisk finansiell planlegging som er fundamentet for varig suksess og vekst. I regnskap er det nemlig like viktig å forutse fremtiden som å dokumentere nåtiden. Dette krever en forståelse av komplekse data, samt evnen til å bruke analytiske verktøy for å tolke og forutsi økonomiske tendenser.

Langsiktige økonomiske strategier for vekst

For å fremme vekst, må bedrifter ikke bare tenke på dagens operasjoner, men også planlegge strategisk for fremtiden. Dette innebærer å bruke teknologier som dataanalyse, kunstig intelligens og maskinlæring for å utvikle og implementere økonomiske strategier som støtter bærekraftig utvikling og skalering av virksomheten.

Regnskapsbyråer spiller en avgjørende rolle i denne prosessen ved å tilby innsikt og anbefalinger basert på finansiell modellering og simuleringer. Slik legger de til rette for bedrifter å vurdere ulike investeringsalternativer og forutsi utfallene av strategiske beslutninger.

Styrk din beslutningsdyktighet som Key Account Partner

Som Key Account Partner blir du del av et landsdekkende nettverk med regnskapsbyråer som sammen utvikler og skreddersyr løsninger for alle kunders behov. Som medlem får du mulighet til å bli med i vår styringsgruppe, faggruppe og utviklingsgruppe.

Utviklingsgruppen består av representanter for en rekke små og mellomstore regnskapsbyråer. Den jobber med å analysere nye løsninger på markedet for å finne det som passer best for sine medlemsbedrifter og deres kunder.

I tillegg jobber utviklingsgruppen tett med diverse tjenesteleverandører og kan komme med innspill til tilpasning av løsninger og opplæring. Og dette er bare en av markedsfordelene du får som Key Account Partner.

Utforske

LAST NED HELE PARTNERPROGRAMMET

Se hvordan du kan bidra til å skape en ny trend for små og mellomstore regnskapsbyråer og dermed styrke din posisjon som lokal selvstendig aktør.

Risikostyring og krisehåndtering i finans

Effektiv risikostyring er avgjørende for å beskytte bedrifters økonomiske helse. Med dagens teknologi er regnskapsførere rustet til å identifisere, analysere og overvåke risiko på en mer sofistikert måte.

Systemer for stordataanalyse og sanntidsrapportering gir bedrifter innsikt som er nødvendig for å utvikle robuste handlingsplaner og krisehåndteringsstrategier. Dette gjør at virksomheter kan være proaktive i stedet for reaktive i møte med potensielle økonomiske utfordringer.

Bærekraftig finans og ESG (Environmental, Social, and Governance)

Bærekraftig finans og integreringen av ESG-prinsipper i økonomisk planlegging er ikke lenger valgfritt, men et krav fra både forbrukere og investorer. Regnskapsbyråer hjelper bedrifter med å utnytte teknologi for å spore og rapportere deres ESG-aktiviteter og -framgang.

Bruk av software for bærekraftighetsrapportering, integrering av ESG-kriterier i finansiell analyse og rapportering, og bruk av digitale plattformer for å kommunisere bærekraftsinitiativer, er nå sentrale aspekter ved moderne regnskapsføring. Dette tillater bedrifter å demonstrere hvordan de balanserer profitt med hensyn til miljøet og sosiale forpliktelser.

Lovgivning og etikk i regnskap

Lovgivning og etikk er fundamentale søyler som opprettholder integriteten i alt regnskap. Disse prinsippene sikrer at virksomheter opererer på en rettferdig og gjennomsiktig måte. Dette er essensielt for å bevare tilliten til finansmarkeder og økonomiske systemer.

Navigering gjennom stadig utviklende regnskapslovgivning

I takt med at utviklingen av økonomiske standarder, må regnskapslovgivningen tilpasses for å speile nye forretningsmodeller, transaksjonstyper og teknologiske fremskritt. Det vil altså si at lovverket stadig endres og blir mer komplekst.

Som regnskapsfører må du kontinuerlig oppdatere din kunnskap og forståelse av nye lover og forskrifter for å sikre at du kan veilede dine klienter gjennom et stadig mer komplisert regulatorisk landskap. Dette innebærer også en forpliktelse til å oppdage og tilpasse seg til endringer som følge av digitalisering og internasjonalisering av finansielle operasjoner.

Etiske overveielser i moderne regnskap

Etikk i regnskap handler om mer enn bare å følge loven; det handler om å opptre med integritet og ærlighet i alle aspekter av arbeidet. Regnskapsførere står overfor etiske dilemmaer som krever at de balanserer behovet for fortrolighet med kravet om transparens.

I en verden hvor finansiell informasjon er stadig mer tilgjengelig og data spres raskt, er regnskapsførernes rolle som voktere av finansiell troverdighet mer kritisk enn noen gang. Du må sikre at kundenes rapportering er i tråd med virkelige forhold og at alle finansielle aktiviteter er rettferdig representert.

Internasjonale regnskapsstandarder og global standardisering

Globaliseringen av næringslivet krever standardisering av regnskap for å sikre konsistens og sammenlignbarhet på tvers av landegrensene. Internasjonale regnskapsstandarder som IFRS (International Financial Reporting Standards) er utviklet for å møte dette behovet.

Regnskapsførere må forstå og anvende disse standardene korrekt for å sikre at finansielle rapporter er i samsvar med internasjonale normer. Dette er spesielt viktig for selskaper som opererer på tvers av nasjonale grenser eller som har internasjonale investorer.

Som regnskapsfører spiller du en nøkkelrolle i å bistå selskaper med å tilpasse regnskaper fra lokale standarder til å være i overensstemmelse med internasjonale krav, noe som bidrar til økt tillit og transparens i global handel og investeringer.

Essensielle digitale verktøy og programmer for regnskap

Digitale verktøy og programvare har blitt ryggmargen i hvert regnskapsbyrå. Fra skybaserte regnskapssystemer til automatiserte arbeidsflyter, effektiviserer de kjerneoppgaver i regnskap slik som bokføring og finansiell rapportering. Her er noen av de mest utbredte verktøyene i norsk regnskapsbransje:

 1. Tripletex: Et norskutviklet regnskapsprogram som tilbyr løsninger for fakturering, lønn, og regnskap, med integrasjoner for nettbank og elektronisk bilagshåndtering.
 2. Visma eAccounting: Et populært regnskapsprogram som er godt egnet for små og mellomstore bedrifter. Det tilbyr skybaserte løsninger for regnskap, fakturering, og lønn.
 3. 24SevenOffice: Et komplett skybasert ERP-system med integrert CRM, prosjektstyring, og regnskap. Det er skreddersydd for norske forhold og regelverk.
 4. PowerOffice Go: Dette er en brukervennlig skybasert løsning som tilbyr funksjoner for regnskap, fakturering, og lønnsadministrasjon.
 5. Xledger: Et skybasert ERP-system som er spesielt egnet for større bedrifter og organisasjoner. Det tilbyr automatisert regnskap, rapportering, og analysefunksjoner.
 6. Fiken: En enkel og intuitiv regnskapsløsning som er ideell for enkeltpersonforetak og små bedrifter. Den tilbyr funksjoner for fakturering, regnskap og rapportering.
 7. Microsoft Dynamics 365 Business Central: En omfattende forretningsstyringsløsning som integrerer regnskap med andre bedriftsfunksjoner som salg, service og drift.
 8. Zoho Books: En brukervennlig online regnskapsløsning som tilbyr integrerte funksjoner for fakturering, utgifter, lager og mer.
 9. Wolters Kluwer CCH Tagetik: En avansert løsning for corporate performance management, som tilbyr funksjoner for finansiell planlegging, rapportering og analyse.

Oppsummert om regnskap i vår digitale tidsalder

Regnskapsverdenen står aldri stille. Derfor er kontinuerlig læring essensielt. Profesjonell utvikling sikrer at du som regnskapsfører forblir kompetent når praksiser endres og nye teknologier kommer på banen. Slik tar du ansvar for din egen jobbsikkerhet i fremtiden.

Som du sikkert har skjønt, er en av de beste praksisene i moderne regnskap tilpassing til ny teknologi og vedvarende etikk. De største feilene du kan gjøre er å motstå endring, ignorere ny teknologi og vente med å tilpasse deg nye standarder. Ja, regnskapets grunnprinsipper er viktige, men suksess i moderne regnskap ligger i balansen mellom innovasjon og tradisjon.

Fremtidens regnskap

Regnskapsbransjen utvikler seg konstant og raskere enn noen gang, og i årene som kommer forventes det ytterligere økning i automatisering og AI-integrasjon. Samtidig vil bærekraft og ESG-rapportering bli mer fremtredende. Sammen vil disse trendene forme fremtidens regnskap.

Det beste du kan gjøre for å forberede deg på fremtidige utfordringer, er å innstille deg på at bransjen endres fortløpende, noe som krever kontinuerlig tilpasning fra din side. Det må rett og slett en holdningsendring til, der alle teknologiske forbedringer omfavnes med åpne armer.

Jevn kompetanseutvikling ruster deg til å håndtere endringene som former morgendagens regnskap. For regnskapsføring og økonomisk rådgiving kommer alltid til å trenges, og fremtiden i regnskap er lys for de som er forberedt.

Klar til å starte?

kontakt oss

Hvis du er interessert i å bli vår neste Accounting Partner eller ønsker mer informasjon tar vi gjerne en uforpliktende prat med deg.

Kilder og annet nyttig lesestoff

Data Science Central: What Does the Future of Accounting Look Like?
Forbes: The Accounting Skills You Need For A Successful Career
Journal of Accountancy: 3 trends that will reshape accounting and finance in 2023
Karbon Magazine: The future of the accounting industry: 7 important trends
Synder: How to Stay Up-To-Date on Accounting Regulations
The Access Group: How to future-proof your accounting career from AI
Thomson Reuters: The future of accounting is here: Are you ready to move forward?
Urbe University, Florida, USA: The Future of Accounting: Evolution in the Next Decade