Regnskapsfører

Regnskapsfører 2.0 – Fremtidens digitaliserte økonomirådgivere

Teknologiske fremskritt endrer din rolle som regnskapsfører. Tiden er forbi da plettfri bokføring var alt som skulle til, nå må du bli en strategisk partner for dine kunder.

Å digitalisere virksomheten  er ikke bare nødvendig, men kritisk for en regnskapsførers suksess. Det tillater deg å utvide dine tjenester og å tilby dine kunder verdifull innsikt og rådgiving. 

Ved å sette seg grundig inn i nye teknologier, kan du som regnskapsfører hjelpe bedrifter med å modernisere sine økonomiske styringsrapporter og sitt finansielle beslutningsgrunnlag.

Les også: Regnskap: Bedriftsøkonomiens digitale transformasjon (Kommer snart)

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få våre siste artikler rett i innboksen.

Sammen står vi sterke, i Key Account

Markedsendringer kan sette enhver regnskapsfører på prøve, spesielt i en tid da vellykkede digitaliseringsprosesser er en forutsetning for å være konkurransedyktig. Key Account hjelper deg å håndtere denne utfordringen med sitt unike partnerkonsept. Vi tilbyr alt av moderne løsninger til våre partnere, samt en unik delingsplattform for økonomisk kompetanse, arbeidskraft og oppdrag.

Men før vi forteller mer om våre unike løsninger, må vi først sette oss inn i utfordringene du som regnskapsfører står ovenfor. Det er nemlig slik at regnskapsførerens rolle endres i takt med samfunnets digitalisering. Dette medfører at du må innta en mer integrert og strategisk rolle hos dine kunder. For mange står dette i  stor kontrast til gårsdagens regnskapsføring.

Les også: Regnskapsfører lønn: Hva påvirker inntektspotensialet ditt? (Kommer snart)

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få våre siste artikler rett i innboksen.

Innhold:

 1. Regnskapsføringens historie i et nøtteskall
 2. En ny dynamikk mellom bedrift og regnskapsfører
 3. Nye ferdigheter og kompetanser
 4. Teknologier en regnskapsfører bør være kjent med
 5. Key Account: Et smidig rolleskifte til finansiell rådgiver
 6. Fordeler med digitalisering
 7. Utfordringer Med Digitalisering
 8. Oppsummert: Fremtiden for deg som regnskapsfører

Regnskapsføringens historie i et nøtteskall

Et tilbakeblikk på regnskapsføringens historie gir oss verdifull innsikt i hvordan rollen som regnskapsfører har utviklet seg over tid. I tillegg gir det oss en forståelse av den digitale transformasjonens betydning i regnskapsbransjen.

Regnskapsførerens rolle før digitalisering

Før datamaskiner, internett, skytjenester og IoT (Internet of Things/tingenes internett) knyttet alt av folk og tjenester sammen, var en regnskapsfører sine oppgaver hovedsakelig knyttet til manuell dataregistrering, bokføring, og tradisjonell driftsøkonomisk rapportering. 

Hovedansvaret var å sørge for at selskapets økonomiske transaksjoner var nøyaktig registrert og i samsvar med gjeldende lover og regler. Det var en tidkrevende prosess med lite rom for strategisk analyse eller rådgivning.

Med fremveksten av datamaskiner begynte ting å endre seg. På 1980- og 1990-tallet tok mange regnskapsførere i bruk regnearkprogrammer som Excel og enkle databaser for å effektivisere arbeidsprosesser. 

Den innledende teknologiske utviklingen bidro til å redusere tidsbruken på rutineoppgaver, fordi  ny teknologi kunne frigjøre tid for mer verdiskapende aktiviteter. Det startet altså med et lite, men betydelig skritt mot å forme regnskapsførerens rolle til noe mer enn bare en bokfører. 

Regnskapsførerens digitale transformasjon til økonomisk rådgiver

Dagens avanserte digitalløsninger har medført en omveltning av regnskapsførerens rolle. Tilgang til skybaserte regnskapssystemer og avanserte analyseverktøy har ikke bare effektivisert de tradisjonelle regnskapsoppgavene, men også åpnet døren for at du som regnskapsfører kan innta en mer rådgivende rolle. 

Med muligheten til å tilby innsikt basert på sanntidsdata, er regnskapsførere nå i en unik posisjon til å gi verdifull driftsøkonomisk og finansiell rådgivning og veiledning til sine kunder. 

Dette markerer en viktig overgang hvor tradisjonelle regnskapsførere transformeres til bedriftens nærmeste rådgivere. Samtidig reflekterer det den bredere digitale transformasjonen som påvirker alle sektorer av næringslivet.

En ny dynamikk mellom bedrift og regnskapsfører

Den stadige digitaliseringen av samfunnet rundt oss har medført en endret dynamikk mellom regnskapsfører og kunde. Regnskapsføreren er ikke lenger bare en ekstern tjenesteleverandør, men en partner som bidrar til bedrifters overordnede suksess. 

Gjennom digital transformasjon har bedrifters forventninger til regnskapsføreren endret seg. For å følge opp denne utviklingen, kreves det en dypere forståelse av bedriftens mål og strategier fra regnskapsførerens side. Du må med andre ord belage deg på å gjennomføre en kompetanseoppdatering som del av din egen digitale transformasjon for å imøtekomme den nye markedssituasjonen.

Rollen som kundens nærmeste rådgiver

Som økonomisk rådgiver er du en sentral aktør i bedrifters forretningsutvikling og strategiske planlegging. Din jobb er å bistå med verdifull innsikt i bedriftens økonomiske helse, hjelpe med budsjettering, prognoser, og gi råd om investeringsbeslutninger. Du må også kunne identifisere økonomiske risikoer og muligheter, og foreslå tiltak for å optimalisere økonomisk ytelse.

I tillegg vil du i mange tilfeller fungere som finansiell teknologikonsulent. Det vil si at du hjelper bedrifter med å velge riktig programvare for regnskap, samt å kontrollere at systemene er sikre og i samsvar med regulatoriske krav. 

Med en fot plantet i økonomisk analyse og forståelse og den andre i kundens forretningsmodell, vil du styrke din posisjon hos kundene og stille sterkt på alle fronter i forhold til dine konkurrenter. Ikke bare vil du bli en støttespiller som vil være kostbart å erstatte, men du vil få en oversikt over bedriftens finansielle styrker og svakheter som få kan matche. 

Nye ferdigheter og kompetanser

For å navigere i den digitale hverdagen, må regnskapsførere tilegne seg nye ferdigheter og kompetanser som går langt forbi tradisjonell regnskapsføring.

Dataanalyse og teknologisk forståelse

For å holde deg relevant, må du som regnskapsfører holde deg kontinuerlig oppdatert på nye verktøy, programvare og beste praksiser. Slik kan du identifisere og anbefale teknologiske løsninger som kan forbedre effektiviteten og nøyaktigheten i finansiell rapportering.

I tillegg har dataanalyse blitt en sentral oppgave for moderne regnskapsførere. Evnen til å tolke store datamengder og kommunisere hva dataene forteller, vil direkte kunne påvirke strategiske beslutninger hos dine kunder og gjøre deg til en uvurderlig støttespiller.

Samarbeid og kommunikasjon i en digital kontekst

Digitalisering har også endret måten regnskapsførere samarbeider på. Evnen til å kommunisere effektivt med kunder og teammedlemmer har blitt en nøkkelkompetanse. Gode digitale rutiner sikrer smidig prosjektflyt, samtidig som dine kunder får den støtten og veiledningen de trenger, uansett hvor de befinner seg.

Ved å utvikle din digitale kompetanse, kan du utmerke deg som en tilpasningsdyktig og fremoverlent regnskapsfører, og bistå enhver bedrift gjennom sin nødvendige digitale transformasjon. Dette vil hjelpe dine kunder med å levere stabil verdiskapning for sine kunder og arbeidsgivere i en stadig mer digitalisert og data-drevet verden.

tjenestekatalog

Utforske

Last ned vår tjenestekatalog

Tjenestekatalogen beskriver i detalj hvordan våre tjenester og løsninger bidrar til verdiskapning for våre Accounting Partners via våre tre tjenestepilarer: Vekst, økt inntjening og effektivisering.

Teknologier en regnskapsfører bør være kjent med

For å sikre suksess i en bransje som digitaliseres i høy hastighet, må en regnskapsfører følge nøye med på hvilke teknologiske fremskritt som preger dagens markedssituasjon. Følgende nøkkelteknologier transformerer regnskapssektoren:

Skybasert regnskap

Skybasert regnskap gir regnskapsførere muligheten til å aksessere finansiell informasjon fra enhver enhet, til enhver tid. Det forenkler samarbeid, øker effektiviteten og sikrer dataintegritet. I tillegg tillater det deg som regnskapsfører å jobbe mer fleksibelt og responsivt, noe som er en åpenbar fordel i en raskt skiftende forretningsverden.

Automatisert databehandling og AI

Automatisering ved hjelp av kunstig intelligens (AI) er i ferd med å revolusjonere regnskapsbransjen. AI-verktøy kan håndtere repeterende oppgaver som datainnsamling og -analyse, noe som frigjør tid for regnskapsførere til å fokusere på mer strategisk og rådgivende arbeid. Med riktige AI-verktøy får også regnskapsførere verdifull innsikt fra store datamengder raskere og mer nøyaktig enn noen gang før.

Relevant artikkel: Regnskapsbyrå i særklasse med AI som ny partner (Kommer snart)

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få våre siste artikler rett i innboksen.

Dataanalyse og visualisering

Dataanalyse og visualiseringsverktøy som Power BI og Tableau har blitt uunnværlige for regnskapsførere. De tillater deg som regnskapsfører å presentere din innsikt fra analyse av store datamengder på en forståelig og visuell måte. Dette er viktig for å hjelpe bedriftsledere med å forstå finansiell informasjon og ta informerte beslutninger basert på data.

Cybersikkerhet

I en digital verden er cybersikkerhet kritisk for å beskytte sensitiv finansiell informasjon. Som regnskapsfører må du ha god forståelse av prinsipper for cybersikkerhet for å sikre at all kundedata er beskyttet mot uautorisert tilgang, datatap og andre sikkerhetstrusler. 

Ved å sette deg inn i og implementere robuste sikkerhetstiltak, kan du spille en viktig rolle i å opprettholde organisasjonens finansielle integritet og tillit.

Men de fem nevnte teknologiene er bare toppen av isberget. Det finnes et utall av nye løsninger og programmer som er mer eller mindre tilpasset forskjellige bedrifters behov og utfordringer. Det er din jobb som regnskapsfører å tråle digitaliseringslandskapet og vite hvilke løsninger som er best for dine kunder. Men hvordan skal du finne tid til å sette deg inn i alt dette? Det er her Key Account kommer inn i bildet.

Key Account: Et smidig rolleskifte til økonomisk rådgiver

Med digitaliseringen overalt i samfunnet er regnskapsførere avhengig av å tilpasse sine tjenester til nye behov på løpende bånd. Key Account legger til rette for denne tilpasningen gjennom samarbeid og felles kompetanseutvikling som muliggjør vekst, økt inntjening og effektivisering for alle våre partnere.

Visjon og verdi: En trygg fremtid som regnskapsfører

Key Account har som mål å forenkle overgangen fra regnskapsfører til også å være kunden nærmeste økonomiske rådgiver. Derfor har vi utviklet et partnerkonsept som gjennom fellesskap og innovasjon sikter mot å skape solid vekst og suksess for våre Accounting Partnere. Vår ambisjon er å bygge en inkluderende og bærekraftig fremtid for små og mellomstore regnskapsbyråer.

Fellesskap og innovasjon: Støtte og vekst gjennom kollektivt samarbeid

Med kollektiv ledelse og kontinuerlig videreutvikling av tjenester, er Key Account et innovativt fellesskap. Styringsgruppen, bestående av representanter fra medlemsbedriftene og ledelsen, setter selskapets mål og strategi. Deler av overskuddet går tilbake til medlemsbedriftene som utbytte. Det kollektive samarbeidet stimulerer til verdiskapning både sentralt og desentralt.

Tjenestepilarene som øker din vekst, omsetning og effektivitet

Key Account legger til rette for verdiskapning gjennom tre grunnpilarer; vekst, økt inntjening og effektivisering. Gjennom lokal og nasjonal markedsføring finner Key Account nye kunder. Disse tilbys tjenester og løsninger der regnskapsførere trer inn i mer rådgivende roller. Samtidig effektiviseres rutiner og oppgaver for regnskapsbyråene og deres kunder gjennom samarbeid med strategiske partnere og tredjepartsleverandører.

Skalerbar modell, markedsfordeler og adaptiv teknologi

Key Account tilbyr en skalerbar modell som tillater partnerne å tilpasse seg markedet og regionale behov. Samarbeidet med strategiske partnere gir markedsfordeler ved å finne og utvikle nye løsninger og dele på ressurser og spisskompetanse. Dette unike samarbeidet resulterer i mer effektiv kapitalbruk og en sterkere ROI for investorer sammenlignet med tradisjonelle investeringer i tjenestevirksomheter.

Key Account representerer fremtidens regnskapsførervirksomhet, hvor fellesskap og teknologisk innovasjon går hånd i hånd med personlig rådgivning og lokal tilstedeværelse. Ta gjerne kontakt med oss i Key Account om du har spørsmål eller er interessert i å bli vår partner.

Utforske

LAST NED HELE PARTNERPROGRAMMET

Se hvordan du kan bidra til å skape en ny trend for små og mellomstore regnskapsbyråer og dermed styrke din posisjon som lokal selvstendig aktør.

Fordeler med digitalisering

Digitaliseringen har medført en ny effektivitet og presisjon i regnskapssektoren. Med riktig teknologi og verktøy kan regnskapsførere nå utnytte data på en måte som var utenkelig for bare et tiår siden.

 1. Effektivitetsøkning og tidsbesparelser

Digitalisering har automatisert mange tidkrevende og repetitive oppgaver som tidligere ble utført manuelt av regnskapsførere. Dette frigjør tid som kan brukes på mer strategiske og rådgivende oppgaver, noe som er særlig viktig i lys av den økende etterspørselen etter finansiell rådgivning fra bedrifter.

 1. Forbedret nøyaktighet og reduserte feil

Manuell dataregistrering er utsatt for menneskelige feil. Med digitalisering blir dataregistrering og -håndtering betydelig mer nøyaktig. Moderne regnskapssystemer kan identifisere og rette opp unøyaktigheter i dataene automatisk, noe som reduserer risikoen for feil. Dette medfører mer nøyaktig regnskapsføring og bedre overholdelse av regulatoriske krav.

 1. Bedre beslutningstaking basert på data

Digitalisering gir regnskapsførere muligheten til å analysere store mengder data raskt og presist, noe som gir verdifull innsikt og hjelper bedriftsledere til å ta gode beslutninger. Analyseverktøy kan hjelpe med å identifisere trender, mønstre og muligheter, noe som gir et solid grunnlag for strategisk planlegging og forbedring av bedriftens ytelse

Utfordringer Med Digitalisering

Selv om digitalisering har mange fordeler, medfører det også visse utfordringer. Det er viktig for regnskapsførere og regnskapsbyråer å være klar over disse utfordringene og hvordan de kan håndteres.

 1. Overgangsproblemer og opplæringsbehov

Overgangen til digitale systemer kan være utfordrende, spesielt for de som har arbeidet med tradisjonelle metoder i mange år. Det kan være en bratt læringskurve, og nødvendig opplæring kan være tid- og ressurskrevende. Det er viktig for regnskapsførere å investere i kontinuerlig opplæring og utvikling for å holde tritt med de raskt skiftende teknologiske trendene i bransjen.

 1. Dataintegritet og sikkerhet

Med digitalisering følger økt risiko knyttet til cybersikkerhet. Regnskapsførere håndterer sensitive finansielle data som må beskyttes mot uautorisert tilgang, tap og skade. Implementering av robuste sikkerhetstiltak og overholdelse av datasikkerhetslovgivning er kritisk for å opprettholde tilliten til regnskapsførers tjenester og beskytte kundeinformasjon.

 1. Kostnader ved implementering av ny teknologi

Implementering av ny teknologi krever ofte betydelige investeringer i både tid og penger. Kostnader kan inkludere anskaffelse av ny programvare og maskinvare, opplæring av personale, og tilpasning av eksisterende systemer og prosesser. Selv om disse investeringene kan gi avkastning over tid gjennom økt effektivitet og forbedret tjenestetilbud, kan de opprinnelige kostnadene være en barriere for noen regnskapsbyråer.

Klar til å starte?

kontakt oss

Hvis du er interessert i å bli vår neste Accounting Partner eller ønsker mer informasjon tar vi gjerne en uforpliktende prat med deg.

Oppsummert: Fremtiden for deg som regnskapsfører

Mange har uttrykt bekymring for at automatisering og digitalisering kan true jobbsikkerheten til regnskapsførere. Dette mener vi bestemt ikke er tilfelle, da du med gode digitaliseringsprosesser effektiviserer rutinemessige oppgaver slik at du kan fokusere på verdiskapende tiltak som rådgivning og strategisk analyse. Digitalisering øker altså din verdiskaping og etterspørselen etter kvalifiserte regnskapsførere som vet å utnytte nye teknologier.

Hvordan regnskapsførere kan forberede seg på en digital fremtid

Forberedelse på en digital fremtid innebærer kontinuerlig læring og tilpasning. Som regnskapsfører må du:

 1. Holde deg oppdatert på de nyeste teknologiske trendene og verktøyene som er relevante for regnskapsbransjen.
 2. Investere i opplæring og utvikling for å bygge kompetanse innen dataanalyse og rapportering av kritisk styringsinformasjon for kunden.
 3. Utforske muligheter for samarbeid og nettverksbygging med andre fagfolk for å dele kunnskap, kompetanse, arbeidskraft og oppdrag.
 4. Vurdere å bli Key Account partner, og dermed få tilgang til ressurser og støtte som kan hjelpe med å lette overgangen til en mer digitalisert rolle.

Ved å ta proaktive skritt, kan du som regnskapsfører sikre en smidig overgang til en ny rolle som finansiell rådgiver der du fortsetter å levere betydelig verdi til dine kunder. Og du trenger ikke å gjøre det alene. Ta kontakt med oss i Key Account for en prat om hvordan vi kan hjelpe deg med å tilpasse dine regnskapstjenester for å sikre din konkurransekraft i fremtiden.

Kilder og annet nyttig lesestoff

Accounting, Auditing & Accountability Journal: Digitalization in accounting–Warmly embraced or coldly ignored?

Dext: The Three Pillars of Digital Transformation for Accounting

Journal of Empirical Research in Vocational Education and Training: Digitalization in accounting: a systematic literature review of activities and implications for competencies

Forbes: The Future Of Accounting: How Will Digital Transformation Impact Accountants?

IFAC: Digital Transformation and the Role of Accounting and Finance Professionals…

Robert Half: The future of accounting: 5 positions in high demand in the digital and AI era