FREMTIDENS REGNSKAPSFØRING

Våre tjenester

Key Account har utviklet et nytt partnerkonsept for å samle og utvikle en rekke tjenester for små og mellomstore regnskapsbyråer i hele landet.

Vi legger til rette for verdiskapning blant våre lokale Accounting Partnere med våre tre grunnpilarer: Vekst, økt inntjening og effektivisering.

GRUNNLAGET FOR FREMDRIFT

VÅRE TJENESTEPILARER

vekst

Vekst

Gjennom lokal og nasjonal markedsføring finner vårt salgsteam nye kunder og gjennomfører innledende kundemøter.

Økt inntjening

inntjening

Våre tjenester og løsninger forenkler overgangen til en mer rådgivende rolle, samtidig som vi deler på kompetanse og ressurser.

Effektivisering

Sammen med våre partnere og tredjepartsleverandører skal vi spesialtilpasse og effektivisere rutiner og oppgaver for byråene og deres kunder.

Ressurspool

Vårt unike ressursdelingskonsept tillater deg kjøpe overskuddskapasitet fra andre Key Account-partnere. Slik får mindre aktører tilgang på høy kompetanse som kan hjelpe dem å skalere bedriften til de kan ansette egne medarbeidere.

Ressursforsikring

Med vår ressursforsikring garanterer vi tilgang til kvalifiserte ressurser innen avtalt tid. Det gir mindre aktører en større trygghet i hverdagen og sikrer at de er skikket til å håndtere uforutsette hendelser uten å miste momentum.

Kompetansedeling

Som partner kan du stille spisskompetanse til rådighet for andre partnere ved salg av konsulenttimer, rådgivning eller kursvirksomhet via vårt kompetansesenter. Det gir deg frihet til å ansette nye medarbeidere tidlig og overskuddskapasitet til oss.

Økonomisk helserapport

Mange av våre sluttkunder ønsker en mer detaljert styringsrapport. Accounting Partners har utviklet en økonomisk helserapport som analyserer resultatet og likviditeten til sluttkunden, samt markedsdata fra sosiale medier.
tjenestekatalog

Utforske

Last ned vår tjenestekatalog

Tjenestekatalogen beskriver i detalj hvordan våre tjenester og løsninger bidrar til verdiskapning for våre Accounting Partners via våre tre tjenestepilarer: Vekst, økt inntjening og effektivisering.

stor fleksibilitet

Kjerneaktiviteter

Gjennom fellesutviklede tjenester og løsninger får våre Accounting Partners redusert økonomisk eksponering ved skalering og vekst, samt verktøyer for å bli rådgivende regnskapsførere.

Innsalg mot nye kunder

Gjennom lokal og nasjonal markedsføring samt direkte innsalg fra vårt salgsteam sikrer Key Account vekst for våre partnere.

Kjøp og salg av overskuddskapasitet

Som Accounting Partner kan du selge overskuddskapasitet eller kjøpe ressurser fra vår ressurspool ved sykdom, stor pågang av nye kunder etc. Dette gir stor fleksibilitet, økt margin og redusert økonomisk eksponering.

Servicesenter

Vi etablerer et servicesenter med sertifiserte lønningsarbeidere samt egen avdeling for onboarding av nye kunder. Dette gir våre partnere mulighet til å ta på seg større og flere kunder uten å bekymre seg for manglende spesialkompetanse internt.

Tilleggstjenester

Gjennom tett samarbeid med utvalgte tredjepartsleverandører skal vi tilrettelegge for en mer effektiv hverdag. Key Account stiller i tillegg en rekke tjenester til rådighet for våre partnere, eksempelvis juridisk rådgivning, innføring i salg og digital markedsføring etc.

Klar til å starte?

BLI "ACCOUNTING PARTNER" I DAG!

Som Accounting Partner får du en unik mulighet til å vokse, øke inntjeningen og levere enda bedre tjenester til dine kunder. Ta kontakt med oss for hyggelig og uforpliktende prat, eller fyll ut interesseskjemaet så kontakter vi deg snarest.

Hvorfor oss

Derfor er vi unike

Skalerbar Modell

Vår landsdekkende struktur med selvstendige byråer tillater alle partnere å skalere i takt med markedet og tilpasse seg lokale eller regionale behov.

Markedsfordel

I samarbeid med våre partnere vil vi skape innovative løsninger, dele ressurser og kunnskap, og styrke lokale byråers stilling som robuste rådgivende regnskapsbyråer.

Lønnsomt samarbeid

Vår ressursdelingsstruktur fører til økt effektivitet og lavere overhead-kostnader, noe som resulterer i høyere marginer for våre partnere og styrker deres posisjon i markedet.

Desentralisert verdiskapning

Ved å fordele nye kunder mellom våre partnere og tilrettelegge for rådgivning på lokalt plan, øker vi verdien til hvert medlemsbyrå og legger til rette for skalering.

Adaptiv teknologi

Vi investerer i nye teknologier for å utvikle løsninger som gir dine kunder korrekt, bransjetilpasset styringsinformasjon og styrker ditt byrås merkevare.

Kapitalutnyttelse

Vår samarbeidsmodell gir mer effektiv kapitalbruk og en sterkere ROI for investorer sammenlignet med investeringer i tradisjonelle tjenestevirksomheter.