KEY ACCOUNT

Styrken fra stordrift og fellesskap

Utvikling med personlig og lokalt engasjemenT

Via vår felles eide og drevne plattform utvikler vi tjenester som fremmer vekst og øker inntjeningen for våre medlemmer.

hvem vi er

VÅRT VERDIBUDSKAP

Bransjens hovedutfordring:

«Når kundene opplever at regnskapsførerens tradisjonelle oppgaver erstattes av teknologi, endrer det forventningene deres til regnskapsbransjen og ikke minst til regnskapsførerens rolle.»

  • Vi bidrar til vekst og økt inntjening gjennom salg og markedsføring av din bedrift
  • Du beholder ditt eget navn, logo og design som du ønsker.
  • Med desentralisert verdiskapning bygger vi verdi hos våre Accounting Partnere
  • Økt inntjening og redusert økonomisk eksponering ved bruk av vår ressurspool
  • Bedre rapportering til dine kunder gjennom bransjetilpassede rapporteringsmaler
  • Tilgang til løsninger som gir økt inntjening og en myk overgang til en mer rådgivende rolle

les mer

VÅRT KONSEPT

ACCOUNTING PARTNER

Vi samler små og mellomstore regnskapsbyråer under en felles eid og drevet tjenesteparaply. Sammen med våre strategiske partnere sentraliserer vi en rekke administrative oppgaver som du slipper å utføre lokalt. I fellesskap vil vi utvikle løsninger som bidrar til vekst, økt inntjening og en mer effektiv hverdag.


 

Annen Inntekt

Ressurspool
Kompetansepool
Nytt produkt 2023 "Ressursforsiking"
Kursvirksomhet

Forretningsutvikling / Effektivisering

Cantor simulering
Ignite / Power BI
Subtrackr
Netgate
Settl
Sentralisering av deler av internkontroll og GRFS

Rådgivning

Styrekonsulenten
Juridisk rådgivning
Kurs og seminarer

salg og markedsføring / tilgang nye kunder

Ageras (leads)
Tjenestetorget (leads)
Møtebooking
Internt salgsteam
Byggregnskap.no
Verdivurdering.no
KAG markedsføring

vekst

Vekst

Gjennom både lokal og nasjonal markedsføring med oppfølging fra vårt salgsteam finner vi nye kunder og gjennomfører innledende kundemøter.

Økt inntjening

inntjening

Våre tjenester og løsninger forenkler overgangen til en mer rådgivende rolle, samtidig som vi deler på kompetanse og ressurser.

Effektivisering

Sammen med våre strategiske partnere og tredjepartsleverandører skal vi effektivisere rutiner og oppgaver for byråene og deres kunder.

våre løsninger

Vi drar nytte for din bedrift

Alle tjenester som tilbys gjennom konseptet ‘’Accounting Partners’’ har som formål å enten bidra til økt omsetning, økt margin enten direkte ved økt andel rådgivning eller indirekte ved aktivt bruk at en felles ressurspool.

Ressurspool

Tilgang til riktig regnskapsfører med riktig kompetanse er vanskelig og tidskrevende. Som partner i Accounting Partners får du mulighet til å kjøpe riktig kompetanse inntil du har tilstrekkelig med kunder til å ansette en egen medarbeider. Evt. overskuddskapasitet kan du selge til ressurspoolen. På denne måten oppnår du fleksibilitet og unngår en økonomisk eksponering i form av kostbar ledig kapasitet.

lære mer

Kompetansepool

Har du ansatte med særlig spisskompetanse som du kanskje ikke selv greier å utnytte 100%, kan du stille denne kompetanse til rådighet for dine medpartnere, enten som salg av konsulenttimer og rådgivning eller gjennom kursvirksomhet gjennom vårt felles kompetansesenter.

Økonomisk helserapport

Mange av våre sluttkunder har et ønske eller behov for en mer detaljert styringsrapport. Accounting Partners har utviklet en økonomisk helserapport som ikke bare analyserer det økonomiske resultatet og likviditeten til sluttkunden, den inkluderer også markedsdata fra sosiale medier. Eksempelvis hvor synlig er kunde på sosiale medier og vil en satsning på dette området kunne bidra til økt salg+.

Hvorfor oss

Dokumentert Gevinst GJENNOM PARTNERPROGRAMMET

Våre løsninger bidrar til en verdiskapning blant våre Accounting Partnere

Nærhet og lojalitet

Vi forstår viktigheten av å være der for våre kunder når de trenger oss. Som Accounting Partner opptrer du i egen drakt med eget navn og logo.

Ressurs & Kompetansepool

Gjennom vår ressurs- og kompetansepool får du tilgang til ressurser for å betjene nye kunder eller som backup for ditt team.

Bedre økonomi

Våre tjenester og løsninger bidrar til en mer effektiv hverdag med økende grad av rådgivning blant våre regnskapsbyråer.

Større sikkerhet

Gjennom vårt servicesenter tilbyr vi løsninger på flere ulike typer offentlig rapportering som har blitt pålagt bransjen.

Økt konkurranseevne

Gjennom vår kompetansepool får du tilgang til en rekke kollegaer med spisskompetanse som styrker din posisjon i markedet.

Trendsettere

Bransjen har lenge snakket om at rådgivende regnskapsførere er fremtiden – vi forener mindre byråer og tar et stort steg mot dette målet.

vår suksess i tall

Hva vi gjorde

0
Lorem ipsum
0
Lorem ipsum
0
Lorem ipsum
0
Lorem ipsum

Utforske

LAST NED HELE PARTNERPROGRAMMET

Last ned vårt partnerprogram og se hvordan du kan bidra til å skape en ny trend for små og mellomstore regnskapsbyråer og dermed styrke din posisjon som lokal selvstendig aktør.

partnerkonseptet

Vår historie

Key Account ble grunnlagt i 2020 av Carsten Stryhn og er moderselskapet til Key Accounting Partners, som er konsept- og driftsselskapet for dette partnerkonseptet. Stryhn har mer enn 30 års erfaring innen regnskap, økonomistyring og forretningsutvikling. Han har bakgrunn som revisor hos Ernst & Young og har vært CFO for blant annet Inforstream ASA, Telenor Satelite Networks AS og Fjellinjen AS.

Carsten Stryhn

Key Accounting Partners

Vår historie

Key Accounting Partners ble grunnlagt i 2020 av Carsten Stryhn. Med over 30 års erfaring fra regnskapsbransjen, inkludert roller hos store norske og internasjonale selskaper, stiller Stryhn med en enestående kompetanse og visjon. Han har blant annet jobbet som revisor og økonomiansvarlig hos Ernst & Young, Infostream ASA, Telenor Satellite Networks AS og Fjellinjen AS.

Samarbeid for Suksess

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

Klar til å starte?

kontakt oss

Hvis du er interessert i å bli vår neste Accounting Partner eller ønsker mer informasjon tar vi gjerne en uforpliktende prat med deg.

Artikler

Sjekk våre siste artikler

Add Your Heading Text Here

FAQ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.