tjenestekatalog

Key Account: Partnerskap for felles fremgang

OM KEY ACCOUNT

Med etableringen av Key Account-konsernet i 2022 har Adm. Dir. Carsten Stryhn illustrert hvordan gründerånd kan forvandle en god idé til en fremgangsrik forretningsmodell. Hans ambisjoner om å forene bransjen og implementere teknologiske løsninger har banet vei for et konsortium som styrker små og mellomstore regnskapsbyråer. Sammen skaper de et mer rettferdig og tilgjengelig marked for små og mellomstore sluttkunder. Dette støtter aktører som kanskje ellers ville blitt oversett i en tradisjonell korporativ struktur. 

VÅRT VISJON OG VERDILØFTE

ET FELLESSKAP MED LOKAL TILSTEDEVÆRELSE OG ET NASJONALT NETTVERK

Gjennom et felleseid og fellesdrevet partnerkonsept skal vi utvikle tjenester og løsninger som gjør overgangen til et moderne og mer rådgivende regnskapsbyrå enklere. Vårt konsept bidrar til vekst og økt inntjening og dermed en verdiskapning for våre lokale partnere. 

Vi tror på styrke i fellesskap og innovasjon i praksis. Gjennom å samarbeid og utvikling av løsninger i fellesskap skaper vi grobunn for solid vekst og suksess for våre Accounting Partnere.

Med dette som rettesnor vil vi skape en inkluderende og bærekraftig fremtid for små og mellomstore regnskapsbyråer.

tjenestekatalog

Utforske

Last ned vår tjenestekatalog

Tjenestekatalogen beskriver i detalj hvordan våre tjenester og løsninger bidrar til verdiskapning for våre Accounting Partners via våre tre tjenestepilarer: Vekst, økt inntjening og effektivisering.

FELLESSKAP OG INNOVASJON I PRAKSIS

Gjennom kollektiv ledelse og kontinuerlig videreutvikling av tjenestene, skal Key Account til enhver tid fremstå som et trendsettende fellesskap for små og mellomstore regnskapsbyråer.

Utvikling av selskapet og partnerorganisasjonen

Selskapets mål og strategi settes av en styringsgruppe bestående av representanter fra medlemsbedriftene og ledelsen. 

Deler av selskapets overskudd går tilbake til medlemsbedriftene gjennom utbytte. Samtidig bygges et sterkt varemerke, mens det stimuleres til verdiskapning både sentralt og desentralt.

Utvikling av tjenester  

Faggruppen består av representanter for medlemsbedriftene. Deres ansvar er å sørge for at tjenestetilbudet til enhver tid tilpasset bransjens behov. 

Utover dette kommer de med forslag og ønsker om nye løsninger og funksjonaliteter som kan bidra til en mer effektiv og lønnsom hverdag for regnskapsbyråene. 

Faggruppen fungerer også som sparringspartner og testorgan for løsninger utviklet av eksterne samarbeidspartnere.

VÅRE TJENESTEPILARER

Gjennom tre grunnpilarer legger vi til rette for verdiskapning for våre lokale Accounting Partnere.

vekst

VEKST

Gjennom lokal og nasjonal markedsføring med oppfølging fra vårt salgsteam finner vi nye kunder og gjennomfører innledende kundemøter.

Økt inntjening

ØKT INNTJENING

Våre tjenester og løsninger forenkler overgangen til en mer rådgivende rolle, samtidig som vi deler på kompetanse og ressurser.

EFFEKTIVISERING

Sammen med våre strategiske partnere og tredjepartsleverandører skal vi effektivisere rutiner og oppgaver for byråene og deres kunder.

VEKST

Direkte salg

Et av hovedmålene til Key Account er å bidra til jevn tilvekst av nye kunder til våre Accounting partnere. Egne salgsteam driver med direkte innsalg til nye kunder, organisasjoner og kjeder, samt følger opp leads i alle geografiske områder hvor det er medlemsbedrifter.

Markedsføring

Key Account er forpliktet til å bruke en betydelig andel av inntektene til å markedsføre medlemsbedriftene lokalt og konseptet og organisasjonen nasjonalt.

Lokal markedsføring på sosiale medier tilbys i ulike pakkeløsninger. Dette kan inkludere alt fra oppstartspakke med etablering av hjemmeside, eller oppsett av sosiale medier og gjennomføring av lokale kampanjer, til faste årlige kampanjer hvor lokale medlemsbedrifter profileres.

Key Account gjennomfører omfattende markedsføring nasjonalt, både i tidsskrifter og på sosiale medier. Eksempelvis vil bransjetilpasset tjenester til håndverksbedrifter bli markedsført gjennom eget varemerke (Byggregnskap) i fagmagasinet Bygg.no. I tillegg til å tilby bransjetilpasset løsninger gis det rabatter til bedrifter som er med i en av de større kjedene. 

ØKT INNTJENING

Når kundene opplever at regnskapsførerens tradisjonelle oppgaver erstattes av teknologi, endrer det forventningene deres til regnskapsbransjen og regnskapsførerens rolle.

Med kunden i fokus ønsker Key Account å tilrettelegge for en modernisering av regnskapsførers rolle. Vi ønsker at regnskapsførerne skal innta en mer aktiv rolle som kundenes nærmeste økonomiske rådgiver. Våre tjenester som skal bidra til økt inntjening er:

Ressurspool – For å redusere økonomisk eksponering ved ansettelse av nye regnskapsførere kjøper Key Account ledig kapasitet fra sine medlemsbedrifter. Denne kapasiteten benyttes i eget servicesenter eller kan selges videre til andre medlemsbedrifter som opplever stor pågang av nye kunder eller har ansatte i permisjon, sykdom eller tilsvarende.

Kompetansepool – Alle medlemsbedrifter som har ansatte med en faglig spisskompetanse kan registrere dette i kompetansepoolen og tilgjengeliggjøre sin ekspertise for andre medlemsbedrifter. 

Styringsrapporter – Bransjetilpassede rapporter, nøkkeltallsrapporter og generelle styringsrapporter vil være tilgjengelig for medlemsbedriftene. 

Servicesenter – Key Account servicesenter er spesialisert på lovpålagte rapporteringer som hvitvasking, kundesjekk etc. og kan derfor utføre disse oppgaver raskt og effektivt.

Servicesenteret har en egen lønningsavdeling, slik at mindre regnskapsbyråer kan ta imot større og flere kunder uten å ha tilstrekkelig ressurser med kompetanse innen lønnskjøring.

I tillegg gjennomfører servicesenteret onboarding av nye kunder. Dette inkluderer systemoppsett og avstemning mot tidligere regnskapssystem. Regnskapsbyrået vil få en onboardingsrapport som dokumentasjon for oppsett, konvertering av data samt en evt. avviksoversikt.

Startpakke for nye regnskapsbyråer – Vi sørger for at du kommer raskt i gang med oppsett av hjemmeside, anbefaling av programpakker etc.

EFFEKTIVISERING

Key Account skanner kontinuerlig markedet for nye løsninger som kan bidra til å gjøre hverdagen enklere for regnskapsførerne, samtidig som kundene opplever å få et utvidet tjenestetilbud.

Våre partnere tilbyr sine tjenester til en hyggelig pris, ofte med utvidet opplæring og support. 

Key Account sin rolle er å finne gode løsninger og partnere, samt teste og anbefale beste produkter slik at våre medlemsbedrifter slipper å bruke tid på vurdering av hvilke løsninger som fungerer best.

Vi utvider løpende vår partnerportefølje og viser en oppdatert oversikt over tredjepartsleverandører og tjenestene deres på vår hjemmeside.

Vi har bl.a. partnere innen juridisk rådgivning, inndrivelse av fordringer, dokumentarkiv, analyse av repeterende kostnader, styredokumentasjon m.m.

DERFOR ER VI UNIKE

Skalerbar ModellVår landsdekkende struktur med selvstendige byråer tillater alle partnere å skalere i takt med markedet og tilpasse seg regionale behov.
MarkedsfordelI samarbeid med våre strategiske partnere skal vi utvikle trendsettende løsninger og dele på ressurser og spisskompetanse. Slik styrkes lokale byråers posisjon som solide og moderne rådgivende regnskapsbyråer.
Inntektsgenererende samarbeidVår ressursdelingsstruktur fører til økt effektivitet og lavere overhead-kostnader, noe som resulterer i høyere marginer for våre partnere.
Desentralisert verdiskapningVed å fordele nye kunder mellom våre partnere og tilrettelegge for rådgivning på lokalt plan, øker vi verdien til hvert medlemsbyrå.
Adaptiv teknologiVi utvikler og investerer i den nyeste teknologien for å kunne tilby skreddersydde løsninger som gir riktig og bransjetilpasset styringsinformasjon for dine kunder, noe som styrker din merkevare.
KapitalutnyttelseVår samarbeidsmodell gir mer effektiv kapitalbruk og en sterkere ROI for investorer sammenlignet med tradisjonelle investeringer i tjenestevirksomheter.

Utforske

LAST NED HELE PARTNERPROGRAMMET

Se hvordan du kan bidra til å skape en ny trend for små og mellomstore regnskapsbyråer og dermed styrke din posisjon som lokal selvstendig aktør.

HVORDAN BLI VÅR NESTE ACCOUNTING PARTNER

FÅ FART PÅ DITT BYRÅ FRA DAG ÉN

Alle kan bli Accounting Partner og dra nytte av fellesskapet. Om du er i etableringsfasen eller har holdt på i noen år spiller ingen rolle; vi har et konsept med tjenester og løsninger for ulike stadier i vekstfasen.

Du investerer et symbolsk beløp i en eierandel i form av aksjer. Det forventes at du bidrar til løpende utvikling av selskapet og konseptet til vårt felles beste. Som medeier vil du få mulighet for å få utbytte etter hvert som flere bruker tjenestene.

Bruk av tjenestene avregnes enten i takt med at tjenestene benyttes eller løpende gjennom et omsetningsbasert honorar på noen få prosenter.

Ta kontakt for en uforpliktende prat