Regnskapsbyrå med AI

Regnskapsbyrå med AI på laget endrer regnskapsbransjen

Dagens AI-teknologi ruster ditt regnskapsbyrå til å ta større ansvar for kundenes økonomiske strategi. Men hvilke nye muligheter gir bruk av kunstig intelligens og nye AI-verktøy for deg som regnskapsfører?

Regnskapsbransjen har alltid vært en hjørnestein i næringslivet. Hvert enkelt regnskapsbyrå har vært med på å forme økonomien gjennom nøye bokføring og økonomiske analyser. Nå står vi overfor en ny tidsalder der kunstig intelligens (AI) transformerer hvordan regnskapsbyråer fungerer. 

Det betyr ikke på noen måte at regnskapsførere blir automatisert bort, tvert imot vil det si at ditt regnskapsbyrå har en gyllen mulighet til å ta større del i kundenes økonomiske beslutningstaking. Med kunnskap om hvordan du best kan utnytte nye AI-verktøy får du et stort konkurransefortrinn i regnskapsbransjen.

Eksempelvis kan du med automatisering og analyse tilby dine kunder effektiviserte tjenester til en rimeligere pris, noe som gjør deg mer konkurransedyktig samtidig som du fremstår som en uvurderlig medspiller for dine kunder.

Nye AI-verktøy  er avgjørende verktøy for ethvert regnskapsbyrå som ønsker å posisjonere seg for fremtidens raskt utviklende markedssituasjoner. Denne artikkelen hjelper deg på vei. Les mer om hvordan kunstig intelligens vil påvirke norsk regnskapsbransje og utviklingen i årene som kommer. 

Key Account hjelper ditt regnskapsbyrå med AI-integrasjon

Før vi tar fatt på artikkelen vil vi bare informere om at vi i Key Account gir alle våre regnskapsbyråer tilgang til moderne regnskapsløsninger og hjelper med overgangen til nye teknologier. Vårt landsdekkende nettverk med kompetente regnskapsførere følger alltid med på utviklingen i markedet og tester kontinuerlig nye systemer og løsninger for våre Accounting Partners. 

Finn ut mer: Slik blir ditt regnskapsbyrå Key Account Partner 

Innhold: 

 1. Regnskapsbyråets transformasjon – Fra penn og papir til AI og automasjon
 2. AI-revolusjonens opptakt – En ny standard i regnskapsbransjen
 3. Regnskapsførerens nye superkrefter – AI-teknologiens gevinster
 4. En ny hverdag for ditt regnskapsbyrå med AI som medspiller
 5. Regnskapsførerens nye rolle i bedriftsledelse og beslutningstaking
 6. Digital sikkerhet og etikk – Nye utfordringer for regnskapsbransjen
 7. Oppsummering: Hvordan AI transformerer ditt regnskapsbyrå

Utforske

LAST NED HELE PARTNERPROGRAMMET

Se hvordan du kan bidra til å skape en ny trend for små og mellomstore regnskapsbyråer og dermed styrke din posisjon som lokal selvstendig aktør.

Regnskapsbyråets transformasjon – Fra penn og papir til AI og automasjon

Før teknologiens inntog jobbet regnskapsbyråer i stor grad med manuell bokføring. Alt fra transaksjoner til sluttrapporter ble ført for hånd, noe som krevde mye tid og ressurser. Riktignok har regnskapsbransjen gått gjennom mange teknologiske skifter, men få teknologiske vendepunkter har vært mer transformative enn det som nå skjer med kunstig intelligens. 

AI-verktøy muliggjør automatisering av rutinemessige oppgaver. Dette frigjør tid for regnskapsførere til å fokusere på strategisk rådgivning. I tillegg legger AI til rette for mer presis dataanalyse, som betyr at ditt regnskapsbyrå kan tilby bedre beslutningstaking for klientene.

Kort sagt har kunstig intelligens tatt regnskapsbransjen med storm. Regnskapsbyråer som var tidlig ute med å digitalisere driften innså raskt mulighetene riktig bruk av AI-verktøy gav, og tok kjapt flere steg mot full digital transformasjon. Det er disse byråene som i dag har blitt forvandlet, fra tradisjonelle regnskapsbyråer til økonomiske rådgivere.

AI-revolusjonens opptakt – En ny standard i regnskapsbransjen

Overgangen fra manuelle prosesser til maskinlæring var en game-changer for dem som omfavnet denne teknologien. Et regnskapsbyrå som utnyttet maskinlæring, kunne plutselig tilby kundene dypere innsikt, effektivisert økonomistyring og bedre service.

Med oppgaver som dataregistrering og -revisjon automatisert fikk regnskapsførere mer tid til analyse og strategisk rådgivning. Fra forbedret feildeteksjon til avanserte prediktive analyser, satte byråene som var tidlig med å ta i bruk maskinlæring en ny standard i bransjen.

Men ikke alle var like entusiastiske da AI begynte å påvirke regnskapsbransjen. I likhet med mange andre bransjer var det mye snakk om jobbsikkerhet, og det ble stilt spørsmål ved hvorvidt den omfattende omstillingen var verdt bryet. 

Dette viste seg imidlertid å stort sett være skremselspropaganda. AI har nemlig vist seg å styrke regnskapsførernes posisjon hos mange bedrifter. Det krever riktignok en stor omstilling – ikke bare digitalisering, men en full  digital transformasjon. Etter «oppgraderingen» er du rustet til å tilby kundene enda mer omfattende økonomisk bistand – velkommen til regnskapsfører 2.0.

Relatert artikkel: Regnskapsfører 2.0 – Fremtidens digitaliserte økonomirådgivere

Regnskapsførerens nye superkrefter – AI-teknologiens gevinster

AI-revolusjonen innebærer en fundamental forvandling av regnskapsbransjen og hvordan et regnskapsbyrå opererer. Med AI blir regnskap mer enn bare tall; det gir regnskapsføreren innsikt til å forutse økonomiske muligheter og utfordringer, og sikrer trygg fremdrift for kundene. 

Hvilke AI-teknologier er mest relevant for ditt regnskapsbyrå?

For et regnskapsbyrå i Norge er det avgjørende å velge AI-teknologier som både forbedrer operasjonene og overholder norske regnskapsstandarder. Automatiserte regnskapssystemer som Tripletex og PowerOffice Go bruker maskinlæring og AI for å effektivisere alt fra fakturering til finansrapportering og supporttjenester, alt tilpasset norske forhold.

Det norske programvareselskapet 24SevenOffice hjelpe også regnskapsbyråer å navigere i den digitale transformasjonen gjennom AI-integrasjon. De tilbyr skalerbare og tilpassede løsninger som er i tråd med norsk regnskapspraksis og regelverk.

24SevenOffice har utviklet AI-drevne funksjoner som kan automatisere og forbedre ulike aspekter av regnskapshåndtering, fra fakturering og dokumentflyt til kundekommunikasjon og dataanalyse. Dette er spesielt verdifullt for regnskapsbyråer som vil forbedre effektiviteten og nøyaktigheten i sitt arbeid, samt tilby mer innsiktsfulle dataanalyser til sine kunder.

Visma eAccounting er et annet eksempel på et system som integrerer AI for å forenkle bokføring og skattehåndtering, med funksjonalitet designet for det norske markedet. Disse løsningene gir detaljerte analyser som kan hjelpe regnskapsførere med å gi strategisk rådgivning basert på nøyaktig og oppdatert data.

For større regnskapsbyråer kan mer avanserte AI-plattformer som IBM Watson tilpasses for å analysere store mengder data, som kan være spesielt nyttig for finansielle prognoser og beslutningstaking. 

Og trenger du et program som støtter komplekse organisasjonsbehov og tilbyr funksjoner som automatisert bokføring og økonomisk analyse i sanntid, kan Xledger sitt nettbaserte ERP-system være et godt alternativ. 

Ved implementering av slike AI-verktøy, kan ditt regnskapsbyrå tilby presis og effektiv service, samtidig som de sikrer compliance med nasjonale regnskapsregler og skattelovgivning. 

Å holde seg oppdatert på alt som utgis av nye verktøy er derimot ikke så lett. Hos Key Account holder vi alle våre Accounting Partnere oppdatert, og stiller i tillegg med løsninger for deling av kompetanse som sikrer optimal drift og ressursbruk.

Les mer om vårt partnerkonsept

Fordelene med AI for ditt regnskapsbyrå

Vi har allerede vært inne på en del av fordelene med AI-integrasjon i regnskapsbransjen, men det er likevel på sin plass å understreke hva du som regnskapsfører har å tjene på dette:

 1. Økt effektivitet

Aktiv AI-bruk resulterer i enorm effektivisering for et regnskapsbyrå. Automatisering av gjentagende oppgaver frigjør regnskapsførere fra rutinearbeid. Dette gir mer tid til analyse og strategi. 

 1. Tilpasset økonomisk innsikt

AI-teknologi kan analysere store datamengder for å skape skreddersydde rapporter og innsikter for hver enkelt kunde. Dette gjør at regnskapsbyråer kan tilby bedre spesialtilpasset økonomisk rådgivning.

 1. Bedre beslutningsstøtte

AI-systemer gir regnskapsbyråer tilgang til avanserte verktøy for beslutningsstøtte, som kan hjelpe både regnskapsførere og deres kunder med å gjøre mer informerte økonomiske valg.

 1. Redusert feilmargin

Med avanserte algoritmer og lærende systemer, reduseres menneskelige feil i bokføringen. Dette øker tilliten til finansielle rapporter og styrker regnskapsbyråets merkevare.

 1. Prediktiv analyse 

Med AI går ditt regnskapsbyrå fra å være reaktivt til å bli proaktivt. Prediktiv analyse tillater regnskapsførere å forutse fremtidige trender og finansielle utfall. Dette gir mulighet for bedre rådgivning og strategisk planlegging for kundene. 

 1. Skalerbarhet

Med valg av riktige AI-verktøy kan regnskapsbyråer lettere skalere opp tjenestene sine i takt med kundenes behov, uten nødvendigvis å måtte ansette flere folk eller investere tungt i nye ressurser.

 1. Økt nøyaktighet i budsjettering og prognoser

AI hjelper med å forbedre nøyaktigheten i budsjettering og økonomiske prognoser, noe som er essensielt for bedrifters langsiktige planlegging og økonomiske helse.

 1. Sikkerhetsforbedringer

AI kan bidra til å styrke sikkerheten i et regnskapsbyrå ved å oppdage og forhindre potensiell svindel og andre økonomiske uregelmessigheter gjennom kontinuerlig overvåkning og analyser.

En ny hverdag for ditt regnskapsbyrå med AI som medspiller

Kunstig intelligens har ikke bare transformert arbeidsmetodene; det har også omdefinert rollene i et regnskapsbyrå. Dagens regnskapsførere går en ny hverdag i møte hvor deres tradisjonelle oppgaver er i endring.

Fra datainnføring til tolkning: Regnskapsførerens skiftende fokus

Med dagens AI-verktøy har regnskapsførere skiftet fokus fra datainnføring til dataanalyse. Det betyr at regnskapsførere også må utvikle nye ferdigheter. Du må kunne tolke og forstå komplekse datamønstre og gi strategiske råd basert på denne innsikten. Derfor har analytiske evner blitt like viktig som plettfri bokføring i et moderne regnskapsbyrå.

Nye kompetansekrav: Utdanning og opplæring i en AI-dominert verden

AI krever kompetanseutvikling. Regnskapsbyråer må kontinuerlig investere i utdanning og opplæring for å henge og holde sine tjenester relevante for dagens kunder. Blant annet må de ansatte holde seg oppdatert på de nyeste AI-verktøyene og -teknikkene.

Et regnskapsbyrå som prioriterer livslang læring vil være best rustet for fremtiden, noe Key Account legger opp til for alle våre partnere. Vi tester kontinuerlig de siste verktøyene på markedet og kommer med anbefalinger til våre Accounting Partnere om hvilke verktøy som passer best for ditt behov. Les mer om fordelene med å bli Key Account Partner

Klientforhold i endring: Nytt landskap for kundeservice

Klientforholdet forvandles også i en AI-integrert verden der personlig service kombineres med datadrevet innsikt. Dagens kunder forventer raskere svar og mer forutsigbar finansiell veiledning, noe du kan tilby og skreddersy som et proaktivt regnskapsbyrå med prediktive analyseverktøy.

Hvordan kan regnskapsbyråer forberede seg på AI-integrasjon?

Forberedelse på AI-integrasjon krever strategisk planlegging. Et regnskapsbyrå må først vurdere hvilke AI-løsninger som best støtter deres tjenester. Deretter er det viktig å sikre at byråets infrastruktur og datahåndtering er kompatibel med AI. Til slutt, må byrået fostre en kultur for endring og innovasjon blant de ansatte. Dette er nøkkelen til en vellykket integrasjon av AI i et regnskapsbyrå. 

Les mer hos vår aksjonær og tjenesteleverandør, Tenk Digitalt og daglig leder Jan Sollids artikkel “Teambuilding for fremtiden: Slik forbereder du dine ansatte på teknologiske skifter”

Eksempel: Tips for å komme igang med maskinlæring

De færreste mindre bedrifter i Norge har ansatte som kan jobbe med maskinlæringsprosjekter. Den gode nyheten er at terskelen for å starte dine egne prosjekter nå er mye lavere, fordi teknologien har blitt enklere å i bruk. 

I dag kan du bruke åpen kildeprogramvare fra Meta som er aldeles gratis på en lokal datamaskin til et beskjedent budsjett. Deretter kan du trene dine lokale data på dette systemet uten å være koblet til internett. 

Som Key Account Partner har du mulighet til å bli med i vår AI-gruppe som utforsker og deler erfaring med slike prosjekter. Spør oss om du vil vite mer

Regnskapsførerens nye rolle i bedriftsledelse og beslutningstaking

Digitalisering av samfunnet endrer hvordan bedriftsledere tar beslutninger. Med nye verktøy tilgjengelig, blir beslutningsprosesser raskere og mer datadrevne. Dette gir regnskapsførere nye ansvarsområder og økt innflytelse i bedriftsstrategier da deres ekspertise er nødvendig for å tolke, analysere og formidle økonomiske data.

Real-time rapportering

Takket være AI har sanntidsrapportering blitt en realitet, noe som vil si at ditt regnskapsbyrå kan tilby deres kunder oppdaterte data når som helst. Å kunne reagere øyeblikkelig på viktige dataendringer er en stor fordel i et konkurransepreget marked. Med regnskapsføreres hjelp kan ledere ta informerte beslutninger raskere enn noen gang før. 

Automatiserte prosesser: Effekt på daglig drift

Automatisering påvirker den daglige drift av et regnskapsbyrå i stor grad. Rutinemessige oppgaver som datainnføring og avstemming blir i dag håndtert av AI. Dette frigjør tid for ansatte til å fokusere på mer komplekse og verdiøkende aktiviteter, slik som løpende analyse av bedrifters økonomiske forutsetninger og strategier.

AI i budsjettering og prognoser: En fremtidsrettet tilnærming

Budsjettering og økonomiske prognoser har også blitt kraftig forbedret takket være AI. Ved bruk av historiske data kan et regnskapsbyrå gi mer nøyaktige fremtidsprognoser, samtidig som AI-analyser kan avdekke trender og mønstre som kan påvirke fremtidig økonomi. Dette gir ledere et sterkere og mer informert grunnlag for å vurdere bedriftens økonomiske handlekraft.

tjenestekatalog

Utforske

Last ned vår tjenestekatalog

Tjenestekatalogen beskriver i detalj hvordan våre tjenester og løsninger bidrar til verdiskapning for våre Accounting Partners via våre tre tjenestepilarer: Vekst, økt inntjening og effektivisering.

Digital sikkerhet og etikk: Nye utfordringer for regnskapsbransjen

Inntoget av AI i regnskapsbransjen åpner for betydelige fremskritt, men presenterer også komplekse utfordringer knyttet til sikkerhet og etiske hensyn. AI-systemenes kapasitet til å bearbeide store datamengder betyr at regnskapsbyråer må ta større ansvar for å beskytte sensitiv informasjon.

Personvern og dataintegritet: Mer enn GDPR

I vår AI-drevne tidsalder har personvern og dataintegritet blitt kritisk. Dette handler ikke bare om å følge GDPR. Regnskapsbyråer må utvikle robuste systemer for å håndtere data på en måte som respekterer kundens privatliv og integriteten til deres informasjon.

Dette innebærer å implementere strategier som proaktivt beskytter mot datalekkasjer og sikkerhetsbrudd. Ansatte må utdannes om viktigheten av personvern slik at de forstår hvordan de skal behandle kundedata med største forsiktighet. 

Videre må regnskapsbyråer sikre at de har prosedyrer for regelmessig revisjon av sine systemer for å identifisere og tette sikkerhetshull. I tillegg må det etableres datahåndteringspolitikker som tar hensyn til informasjonens levetid. Dette inkluderer prosedyrer for sletting av data som ikke lenger er nødvendige, og sikre metoder for arkivering av sensitiv informasjon.

Etiske dilemmaer i AI-utviklingen

AI-teknologiens fremmarsj bringer med seg en rekke etiske dilemmaer som regnskapsbyråer må ta stilling til. Når man anvender maskinlæring og dataanalyse, kan ubevisste fordommer og skjevheter i dataene føre til at partiske holdninger påvirker beslutningsprosessene. 

Dette kan resultere i analyser og anbefalinger som favoriserer visse grupper eller resultater på bekostning av andre. For å motvirke dette må regnskapsbyråer sørge for at de datasettene som brukes til å trene AI-systemene, er representative og frie for skjevheter.

Et annet sentralt aspekt er transparens rundt hvordan AI-systemene fungerer. Regnskapsbyråer må kunne forklare på en forståelig måte hvordan AI kommer frem til sine konklusjoner. Dette er spesielt viktig i situasjoner hvor AI-beslutninger kan ha betydelig påvirkning på enkeltpersoners økonomi eller på bedrifters strategiske valg.

I tillegg må det etableres sterke retningslinjer for beskyttelse av individers rettigheter i møte med automatiserte beslutninger. Det inkluderer å gi kundene mulighet til å be om menneskelig gjennomgang av beslutningene som har vesentlige konsekvenser for dem.

For å håndtere disse utfordringene må regnskapsbyråer investere i etikkopplæring av sine ansatte, slik at de forstår betydningen av sin rolle i å utvikle og anvende etisk AI. Videre er det viktig med en kontinuerlig dialog med teknologileverandører, juridiske eksperter og etiske rådgivere for å sikre at AI-bruken forblir i tråd med både bransjens og samfunnets etiske standarder.

Sikkerhetsprotokoller: AI som vokter

I kampen mot økonomisk svindel er det essensielt for regnskapsbyråer å integrere AI i sine sikkerhetsprotokoller. AI-systemer er spesialutviklet for å oppdage atypiske mønstre og transaksjoner som avviker fra det normale – tegn som kan indikere forsøk på bedrageri. Disse systemene analyserer data kontinuerlig og lærer over tid hva som utgjør legitime kontra mistenkelige aktiviteter.

For å implementere AI som en effektiv vokter, kreves det imidlertid mer enn bare avanserte algoritmer; det kreves også en grundig forståelse av hvordan svindlere opererer. Derfor må ethvert regnskapsbyrå holde seg oppdatert på de siste svindelmetodene og sikre at deres AI-systemer kontinuerlig oppdateres og tilpasses for å kunne gjenkjenne nye svindelteknikker.

Dette innebærer å jobbe tett med sikkerhetseksperter og utviklere som spesialiserer seg på AI, samt å sikre at systemene blir testet regelmessig mot de nyeste truslene. Det innebærer også å utdanne ansatte om de nyeste sikkerhetstruslene og beste praksis for å forhindre svindel.

Investering i AI-baserte sikkerhetssystemer forplikter ditt regnskapsbyrå til en høyere standard av datasikkerhet og personvern fordi AI-systemer i seg selv håndterer store mengder sensitiv informasjon. Derfor må regnskapsbyråer også sørge for at deres AI-verktøy er sikre og at dataene de behandler, lagres og overføres på en trygg måte.

En proaktiv tilnærming til sikkerhetsprotokoller med AI som vokter vil ikke bare beskytte mot økonomisk svindel, men også styrke tilliten mellom regnskapsbyrået og deres kunder, og dermed skape et mer robust og trygt økonomisk miljø.

Klar til å starte?

kontakt oss

Hvis du er interessert i å bli vår neste Accounting Partner eller ønsker mer informasjon tar vi gjerne en uforpliktende prat med deg.

Oppsummering: Hvordan AI transformerer ditt regnskapsbyrå

Kunstig intelligens (AI) har iverksatt en global transformasjon av regnskapsbyråer. Gjennom automatisering, real-time rapportering og avansert dataanalyse, kom det et generasjonsskifte der innsikt og verdiskaping nådde et nytt nivå. Endringene gjorde det mulig for regnskapsførere å tre inn i nye roller og ta på seg ansvar som bedrifters økonomiske rådgivere.

AI har lagt til rette for et nærmere samarbeid mellom regnskapsfører og kunde gjennom personalisert og proaktiv service, samt nye rutiner for sikkerhet og etikk der AI bidrar i kampen mot svindel. 

Regnskapsbyråer står i dag sterkere rustet til å bidra til økonomisk vekst og er mer konkurransedyktige enn noensinne. Kort sagt, har AI endret mye mer enn regnskapsbyråers hverdag, den har lagt an kursen for utviklingen av fremtidens finansløsninger.

Kilder

Business.com: How AI and Automation Technology Can Help Accountants

Chartered Accountants Ireland: What’s the impact of AI on the future of accountancy?

Dagens Næringsliv: Kunstig intelligens overtar – regnskapsføreren bør brukes til annet …

Emporia State University, Kansas: How Will AI Affect the Future of Accounting?

Entrepreneur: How AI Is Transforming the Accounting Industry

Forbes: AI’s Impact On Accounting And Finance

Fædrelandsvennen: Snart erstatter datamaskinene regnskapsførerne

Medium: Artificial Intelligence: Will Accountants Lose Their Jobs to AIs

Nettavisen Økonomi: Disse jobbene vil forsvinne i fremtiden

Regnskap Norge: Hvor langt kan kunstig intelligens gå?

University of Craiova: Assessing Artificial Intelligence Technology Acceptance in Managerial Accounting