En regnskapsførers hånd lager et trappetrinn for en trefigur på vei opp, takket være riktig valg for regnskap bedrift.

Regnskap bedrift: 12 punkter for å velge riktig regnskapsbyrå

Å føre regnskap for en bedrift kan være utfordrende. Det blir fort kostbart å rydde opp dersom ting føres feil. Her kan du lese hva du bør tenke på for å velge riktig regnskapsbyrå for ditt behov.

Når du skal velge regnskapsfører er det mye å ta stilling til og mange aktører å velge mellom. Det er lett og tenke at du klarer jobben selv, men det er tidkrevende å holde seg oppdatert på lover og regler, for ikke å snakke om løsninger, trender og utviklinger i regnskapsmarkedet.

Selv om regnskapsføring kan virke som en stor utgift for unge og lovende bedrifter, vil de i de fleste tilfelle spare tid, penger og mye hodebry på å få profesjonell hjelp med regnskap til sin bedrift.

Et godt regnskapsbyrå forstår din bedrifts unike behov og vil tilpasse tjenestene deretter. Ikke bare sikrer det korrekt finansiell rapportering, men du får også verdifull innsikt og rådgivning som bidrar til bedre beslutningsprosesser og økonomisk stabilitet. Dette er spesielt viktig for bedrifter som vil skalere og vokse.

Les også: Regnskapsfører 2.0 – Fremtidens digitaliserte økonomirådgivere

Hvordan denne guiden sikrer topp regnskap for din bedrift

Denne guiden er designet for å hjelpe deg med vurderingen av regnskapsbyråer i forhold til din bedrift sitt regnskapsbehov. Ved å gå igjennom 12 sentrale faktorer som kjennetegner byråenes kompetanse og spesialiteter blir du rustet til å ta et informert valg som vil tjene din bedrift godt i det lange løp. De 12 sentrale faktorene er som følger:

 1. Bransjespesifikk ekspertise
 2. Tjenester og tilbud
 3. Teknologisk kapasitet
 4. Kostnadsstruktur
 5. Kommunikasjon og support
 6. Rykte og referanser
 7. Samsvar, sertifiseringer og juridisk standard
 8. Tilpasningsdyktighet til dine regnskapsbehov
 9. Sikkerhet og konfidensialitet
 10. Integrering med skattestrategi
 11. Internasjonale behov
 12. Fremtidsrettet regnskap for din bedrift

Forståelsen av din bedrifts behov for regnskap

Å forstå din bedrifts spesifikke regnskapsbehov er første bud for å finne et godt matchende regnskapsbyrå. Det vil si at du må ha en tydelig forståelse av nåværende og fremtidige krav for din forretningsvirksomhet og bransje.

Hver bedrift har unike regnskapskrav. Det kan dreie seg om alt fra grunnleggende bokføring til kompleks finansiell rapportering. Identifiser spesifikke behov som bransjespesifikke regler, transaksjonsvolum, og rapporteringsfrekvens. Denne forståelsen er nøkkelen til å finne et byrå som kan ta godt hånd om regnskap for din bedrift.

Korte og langsiktige mål for bedriftens regnskap

Vurder både dine kortsiktige og langsiktige mål. På kort sikt kan fokus være på nøyaktig bokføring og overholdelse av regnskapsstandarder. Langsiktig kan det dreie seg om strategisk planlegging, skatteoptimalisering og bistand med økonomisk vekst. Velg et regnskapsbyrå som er skikket til å dekke alle disse behovene.

Noe av det viktigste når du velger regnskapsfører, er at du velger noen som har kapasitet til å hjelpe deg når du trenger det. Selv om det kan være fordeler med å velge et lite regnskapskontor, blir du samtidig sårbar ved sykdom, ferieavvikling eller i perioder med høyt trykk grunnet frister og lignende.

Tenk derfor gjennom hvor stort behov du tror du vil ha for kontakt med regnskapsføreren, og velg et regnskapskontor som gir deg tryggheten du ønsker.

Typer regnskapsbyråer

Det finnes ulike typer regnskapsbyråer med forskjellige styrker og svakheter. Forståelse av disse forskjellene er nødvendig for å velge et byrå som er en god match for din bedrifts regnskapsbehov.

Fullservice eller spesialiserte byråer

Fullservice regnskapsbyråer tilbyr et bredt spekter av tjenester. Dette inkluderer bokføring, revisjon, skatterådgivning og økonomisk planlegging. Det er ofte et godt valg for bedrifter som trenger omfattende regnskapstjenester.

Spesialiserte byråer fokuserer derimot på bestemte aspekter av regnskapet. De kan for eksempel spesialisere seg på skatterådgivning, lønnstjenester, eller sektorspesifikk regnskapsføring. Disse byråene passer for bedrifter med svært spesifikke regnskapsbehov.

Fordeler og ulemper med fullservice kontra spesialister

Fullservice byråer:

Fordeler: Omfattende tjenester som dekker alle regnskapsbehov.
Ulemper: Kan være dyrere og mindre tilpasset enkelte spesifikke behov.

Spesialiserte byråer:

Fordeler: Dybdeekspertise innen spesifikke områder. Tilbyr ofte mer skreddersydde løsninger.
Ulemper: Begrenset tjenesteomfang som kan kreve at du må samarbeide med flere byråer for full dekning av bedriftens regnskapsbehov.

Moderne og strategiske regnskapsbyråer

I tillegg til fullservice og spesialiserte byråer finnes det i dag et alternativ som kan kalles moderne og strategiske regnskapsbyråer. Key Account er et eksempel på et slikt byrå.

Key Account skiller seg ut ved å transformere tradisjonelt regnskap til moderne økonomisk rådgiving​​. Vi tilbyr skreddersydde tjenester tilpasset ditt behov og budsjett, og vektlegger viktigheten av personlig engasjement og god kjemi for et fruktbart samarbeid​​.

Vår tilnærming inkluderer markedstilpasset regnskap, strategisk planlegging, teknologisk veiledning, økt effektivitet gjennom automatisering, og styrking av profesjonalitet for å møte frister og forpliktelser​​. Dette gir bedrifter en mer verdifull partner, som ikke bare håndterer regnskapsføring, men også bidrar til bedriftens vekst og suksess​​.

Key Account er et nettverk av regnskapsbyråer som tar nære kundeforhold på alvor. Gjennom vårt nettverk av frittstående og selvstendige Accounting Partnere får lokale regnskapsbyråer samme tjenestetilbud, ressurser og spisskompetanse som de store aktørene. Forskjellen er at de samtidig bevarer sin lokale tilstedeværelse, og dermed kan tilpasse tjenestene til regnskap for din bedrift.

Les mer: Regnskap: Kunsten å styre moderne bedriftsøkonomi

Langsiktig partnerskap

Etablering av et langsiktig partnerskap med et godt matchende regnskapsbyrå vil alltid styrke din bedrifts sjanse for vekst og skalering.

For at samarbeidet skal bli fruktbart er det viktig at du finner et byrå som forstår og engasjerer seg i din bedrifts visjon. I Key Account legger vi eksempelvis stor vekt på personlig engasjement og strategisk rådgivning. Se etter et byrå som setter pris på langvarige kundeforhold, har innsikt i din bransje og tro på din bedrift.

I tillegg er det viktig å finne et dynamisk regnskapsbyrå som kan tilpasse seg skiftende behov når bedriften utvikler seg i tråd med teknologiske fremskritt.

Å finne det perfekte regnskapsbyrået til å ta hånd om regnskap for din bedrift kan med andre ord være utfordrende. Derfor har vi laget følgende 12-punkts liste med faktorer du bør vurdere før du inngår samarbeid med et regnskapsbyrå. Ved å vurdere alle disse punktene i forkant vil du øke sjansene betraktelig for å finne din optimale regnskapspartner.

1. Bransjespesifikk ekspertise

Å velge et byrå med inngående kjennskap til din spesifikke bransje kan gi betydelige fordeler. Bransjekunnskap sikrer at byrået forstår de unike regnskapsmessige og skattemessige utfordringene din bedrift står overfor. Dette er nøkkelen til nøyaktig og relevant finansiell rapportering.

Hvordan evaluere byråets erfaring i din bransje

For å vurdere byråets erfaring, undersøk deres tidligere og nåværende klienter i din bransje. Spør om konkrete eksempler på hvordan de har løst bransjespesifikke utfordringer. Sjekk også deres deltakelse i bransjerelaterte arrangementer og deres forståelse av bransjens trender og reguleringer.

2. Tjenester og tilbud

Når du velger et regnskapsbyrå, er det viktig å forstå hvilke tjenester og tilbud de tilbyr, og hvordan disse kan møte dine spesifikke behov.

De fleste regnskapsbyråer tilbyr grunnleggende tjenester som bokføring, utarbeidelse av årsregnskap, innsending av skattemeldinger, lønnsregnskap, og momsrapportering. Disse tjenestene er fundamentale for daglig drift og overholdelse av lovverk. En del byråer leverer også revisjonstjenester, noe som er viktig for selskaper som krever ekstern revisjon.

Vurdering av tilleggstjenester tilpasset renskap for din bedrift

I tillegg til de grunnleggende tjenestene, vil en del regnskapsbyråer tilby en rekke tilleggstjenester som kan være avgjørende for bedriftens vekst og effektivitet. Dette kan inkludere:

Finansiell rådgivning: Dette omfatter rådgivning om investeringer, kapitalstruktur, og finansiell planlegging som kan hjelpe bedriften din med å ta informerte økonomiske beslutninger.

Skatteplanlegging: Spesialiserte tjenester for å optimalisere skattebelastningen, noe som kan spare betydelige beløp for bedriften i krevende finansielle perioder.

Bistand ved budsjettutvikling: Hjelp til å utforme og vedlikeholde et effektivt budsjett som reflekterer bedriftens mål og økonomiske realiteter.

Rådgivning ved forretningsutvikling: Strategisk rådgivning for å støtte vekst, skalering og tilpasning til markedsendringer.

Ved å vurdere disse tilleggstjenestene kan du finne et byrå som ikke bare håndterer den daglige regnskapsføringen, men også bidrar strategisk til din bedrifts langsiktige suksess.

3. Teknologisk kapasitet

Undersøk hvilke regnskaps- og forretningsprogramvare byrået bruker. Moderne regnskapsbyråer benytter skybaserte løsninger som gir bedre tilgjengelighet og effektivitet. Sjekk også om de bruker automatiserte systemer for å effektivisere arbeidsflyten og redusere menneskelige feil.

Integrering med bedriftens eksisterende systemer

Det er viktig at byråets programvare kan integreres sømløst med din bedrifts eksisterende systemer. Dette sikrer en effektiv dataflyt og reduserer behovet for manuell datainnføring. En god integrering muliggjør også mer presis og oppdatert rapportering.

4. Kostnadsstruktur

Regnskapsbyråer har varierte prismodeller. Noen tilbyr faste priser, noe som kan være ideelt for bedrifter med forutsigbare regnskapsbehov. Men vær obs på at faste priser sjeldent er faste, da prisen er knyttet til en rekke forutsetninger som kan være vanskelige å etterleve.

Andre opererer med timebaserte satser som kan være mer fleksible, men potensielt dyrere. Det finnes også byråer som kombinerer disse modellene, tilbyr pakkeløsninger, eller har tilpasningsdyktige priser basert på tjenestenivå.

Sammenligning av kostnader kontra verdi

For å vurdere kostnaden mot verdien, må du se utover bare prisen. Et dyrere byrå kan tilby dybdeekspertise eller et bredere spekter av tjenester som kan være avgjørende for din bedrifts vekst og effektivitet.

På den annen side, kan et rimeligere byrå være tilstrekkelig for grunnleggende regnskapsbehov. Vurder også faktorer som byråets omdømme, kvaliteten på kundeservice, og deres evne til å tilby skreddersydde løsninger. Disse elementene kan tilføre betydelig verdi som overstiger den umiddelbare kostnaden.

Merk at prisen avhenger av omfanget, spesielt med tanke på manuelt arbeid. Det kan for mange bedrifter være særdeles lønnsomt å utføre noen av de manuelle regnskapsoppgavene selv.

Ikke alle regnskapsbyråer tillater sine kunder å føre deler av regnskapet. For Key Account er dette helt naturlig, vi ønsker å gi kundene våre godt innsyn i regnskapet og forståelse for arbeidsrutinene. En slik arbeidsdeling gir ofte et bedre samarbeid, og vil i mange tilfeller lede til at regnskapsføreren blir oftere rådført om effektivisering og generell forretningsutvikling.

5. Kommunikasjon og support

Sørg for at regnskapsbyrået har klare, effektive og åpne kommunikasjonslinjer. Vurder deres responstid og tilgjengelighet. Er de lett å nå via telefon, e-post eller digitale plattformer? En god kommunikasjonsflyt sikrer at du raskt får svar på spørsmål og nødvendig bistand.

Kundestøtte og krisehåndtering

Undersøk også hvordan byrået håndterer kundestøtte og eventuelle kriser. God kundestøtte inkluderer ikke bare daglig hjelp, men også evnen til å håndtere uventede situasjoner eller komplekse problemstillinger. Et byrå som tilbyr robust krisehåndtering og støtte under kritiske perioder, som skattefrister eller finansielle revisjoner, er uvurderlig.

6. Rykte og referanser

Undersøk byråets historie og omdømme i bransjen. Se etter informasjon om deres erfaring, suksesshistorier, og eventuelle bransjepriser eller anerkjennelser. Det kan også være verdt å sjekke Google’s business reviews, samt å søke etter byråets profil på sosiale medier.

Større byråer vil som regel være omtalt og anmeldt. Dersom du ikke finner omtaler, så kan du sjekke om byrået engasjerer seg med sin målgruppe på Facebook, LinkedIn eller Twitter. Et solid rykte og høyt engasjement kan indikere høy standard og pålitelighet i leveranse av tjenester.

Vurdere referanser og kundeanmeldelser

Se også gjennom kundeanmeldelser på byråets nettsider, og ikke vær redd for å be om referanser. Tidligere og nåværende kunders erfaringer kan gi deg et reelt bilde av byråets kvalitet og kundeservice. Vær oppmerksom på tilbakemeldinger om byråets faglige kompetanse, responsivitet og evne til å levere tilpassede løsninger.

7. Samsvar, sertifiseringer og juridisk standard

Et godt regnskapsbyrå følger strenge juridiske og etiske standarder. Dette sikrer at de holder seg innenfor lovens rammer og opprettholder høy integritet i sitt arbeid. Forståelsen av disse standardene er viktig for å unngå juridiske problemer og sikre etisk forretningsførsel.

Vurdering av byråets sertifiseringer

Sjekk byråets sertifiseringer og akkrediteringer. Disse kan inkludere autorisasjoner fra relevante regnskapsorganisasjoner eller standardiseringsbyråer. Sertifiseringer indikerer et visst nivå av kompetanse og forpliktelse til beste praksis i bransjen.

8. Tilpasningsdyktighet til dine regnskapsbehov

Et tilpasningsdyktig byrå kan justere sitt tilbud basert på din bedrifts skiftende behov for regnskap. Dette kan inkludere tilpasset rapporteringsfrekvens, integrering av nye teknologier, eller utvidet tjenesteomfang i takt med bedriftens vekst. Evnen til å tilby fleksible løsninger som speiler din bedrifts utvikling er avgjørende for et langvarig og produktivt forhold.

Viktigheten av personlig service når andre utfører regnskap for din bedrift

Et byrå som engasjerer seg i din bedrifts unike situasjon, kan tilby mer relevant og effektiv rådgivning. De bør forstå dine spesifikke utfordringer og mål, og aktivt foreslå løsninger som støtter din bedrifts strategiske retning. Personlige engasjementet kan utgjøre en stor forskjell i hvordan din bedrift navigerer økonomiske beslutninger og planlegger for fremtiden.

9. Sikkerhet og konfidensialitet

Når du velger et regnskapsbyrå må du undersøke deres datasikkerhetsprotokoller. Dette inkluderer bruk av kryptering, trygg lagring av data, og regelmessige sikkerhetssjekker. Et byrå som prioriterer datasikkerhet, beskytter din bedrifts finansielle informasjon mot datalekkasjer og cyberangrep.

Konfidensialitetsavtaler og personvern

Sørg for at byrået er forpliktet til konfidensialitet og overholder gjeldende personvernlover. Konfidensialitetsavtaler sikrer at sensitiv informasjon om din bedrift ikke blir urettmessig delt eller utnyttet. Det er viktig at byrået har strenge retningslinjer for håndtering og deling av konfidensiell informasjon.

10. Integrering med skattestrategi

En viktig faktor når du vurderer et regnskapsbyrå er evnen deres til å samordne regnskapstjenestene sine med din skatteplanlegging. Dette betyr at de må forstå skattelovgivningen og dens implikasjoner for din spesifikke bedriftssituasjon. Et byrå som kan tilby omfattende rådgivning om skatteplanlegging, sikrer at alle finansielle beslutninger er i tråd med din bedrifts skatteforpliktelser og fordeler.

Reknskapsbyråers rolle i skatteeffektivitet

Et kompetent regnskapsbyrå bør ikke bare håndtere skatteforpliktelser, men også aktivt søke etter måter å optimalisere din skattesituasjon. Dette inkluderer identifisering av skattebesparende muligheter, rådgivning om skatteeffektive investeringsstrategier, og assistanse i planlegging av skattefradrag.

Deres ekspertise bør bidra til å redusere skattebyrden der det er mulig, samtidig som de opprettholder fullt samsvar med skatteloven. Et byrå som proaktivt jobber med disse aspektene kan gi betydelig økonomisk verdi for din bedrift.

11. Internasjonale behov

For bedrifter som opererer i et internasjonalt marked, er det avgjørende å velge et regnskapsbyrå som kan håndtere komplekse, grenseoverskridende regnskapskrav.

Internasjonale virksomheter står overfor unike utfordringer, som flernasjonale skattelover, forskjellige regnskapsstandarder og valutahåndtering. Det er viktig å velge et byrå som ikke bare forstår disse kompleksitetene, men også kan tilby spesialisert rådgivning og støtte for å sikre overholdelse i alle markeder hvor din bedrift opererer.

Valg av byrå med global kompetanse

For å vurdere et byrås globale kompetanse kan du undersøke deres erfaring med internasjonale klienter, kunnskap om ulike lands regnskapsstandarder og evnen til å tilby rådgivning om grenseoverskridende skattespørsmål.

Det kan være en fordel å velge et byrå som har et etablert nettverk av internasjonale partnere, da dette kan gi tilgang til lokal ekspertise i forskjellige markeder. Slike byråer er i stand til å håndtere komplekse internasjonale finansielle transaksjoner og gi råd som er tilpasset din internasjonale forretningsvirksomhet.

12. Fremtidsrettet regnskap for din bedrift

I dagens teknologisk transformerende forretningslandskap er det essensielt å velge et regnskapsbyrå som aktivt holder seg oppdatert på de nyeste trendene og endringene i regnskapsbransjen.

Dette kan inkludere å raskt sette seg inn i nye regnskapsstandarder, skattelovsendringer, og bransjespesifikke økonomiske utviklinger. Et byrå som forstår disse trendene kan gi verdifull innsikt og rådgivning for å sikre at din bedrift er et steg foran konkurrentene.

Regnskapsbyråets tilpasningsevne til nye teknologier

Sjekk byråets evne til å tilpasse seg og integrere nye teknologier. Dette kan omfatte automatisering av regnskapsprosesser, bruk av kunstig intelligens for dataanalyse, og implementering av skybaserte regnskapssystemer. Byråer som omfavner disse teknologiene kan tilby mer effektive og innsiktsfulle regnskapstjenester, som er avgjørende for moderne forretningsdrift.

Les mer: Regnskapsbyrå med AI på laget endrer regnskapsbransjen

Overgangsprosessen

Byttet til et nytt regnskapsbyrå krever omhyggelig koordinering og detaljert planlegging. Dette inkluderer overføring av alle historiske regnskapsdata, tilrettelegging av tilgang til nødvendige dokumenter, og sikring av at det nye byrået forstår din bedrifts regnskapshistorikk og nåværende situasjon.

Regnskapsbyråer med Key Account Partnerskap har tilgang til et felles onboardingsteam som gir kundene god informasjon om eksterne tjenesteleverandører som har løsninger som forenkler driften og/eller gir bedre styringsinformasjon.

Teamet sørger for en grundig innføring i bedriftens finansielle prosesser og forventninger som er avgjørende for å sikre en sømløs overgang. Eventuelle feil og mangler fra tidligere regnskapsfører rapporteres sammen med et tilbud om å fikse slike mangler.

Minimal stopp av daglig drift

For å minimere avbrudd i drift, bør det nye byrået ha en detaljert implementeringsplan som tar for seg alle aspekter av overgangen. Det inkluderer oppsett av nye regnskapssystemer, integrering med eksisterende systemer, og tilrettelegging for opplæring av ansatte som vil bruke de nye systemene.

Et effektivt bytte krever også god kommunikasjon og samarbeid mellom din bedrift og det nye byrået for å sikre at alle endringer er godt forstått og effektivt implementert.

Ved å sikre at overgangsprosessen er godt håndtert, kan din bedrift fortsette sin virksomhet uten store forstyrrelser. Samtidig kan du dra nytte av forbedrede og mer effektive regnskapstjenester.

Vanlige feil ved valg av regnskapsbyrå

Det er viktig å være klar over vanlige fallgruver når du velger regnskapsbyrå. En vanlig feil er å ikke vurdere byråets spesialkompetanse i forhold til din bransje. Andre feil inkluderer å ikke sjekke byråets omdømme eller referanser, overse viktigheten av teknologisk kompetanse, og undervurdere behovet for god kommunikasjon og kundestøtte.

Å velge et byrå basert kun på pris, uten å vurdere den totale verdien av tjenestene, vil som regel medføre komplikasjoner over tid. Da er det bedre at du setter av litt tid i forkant til å vurdere alle aspektene som vi har diskutert i denne artikkelen. Om du synes det blir mye å tenke på, kan du gjerne kontakte oss i Key Account for råd og hjelp med valg av et regnskapsbyrå som matcher ditt behov og tar godt hånd om din bedrifts regnskap.

Oppsummert om regnskap bedrift og valg av regnskapsbyrå

For å velge et regnskapsbyrå som matcher din bedrifts behov for regnskap må du gjøre grundig research og vurdere dine bransjekrav. Et godt regnskapsbyrå skal ikke bare håndtere regnskapet ditt effektivt, men også støtte din bedrifts vekst og tilpasse seg endringer i markedet.

Byrået må ha tilstrekkelig kapasitet og ha nære kundeforhold som en av sine høyeste prioriteringer. Husk at valget av regnskapsbyrå er en investering i bedriftens fremtid, og glem ikke våre 12 punkts sjekkliste:

Regnskap bedrift: 12 ting å sjekke før valg av byrå

 1. Bransjespesifikk ekspertise
 2. Tjenester og tilbud
 3. Teknologisk kapasitet
 4. Kostnadsstruktur
 5. Kommunikasjon og support
 6. Rykte og referanser
 7. Samsvar, sertifiseringer og juridisk standard
 8. Tilpasningsdyktighet til dine regnskapsbehov
 9. Sikkerhet og konfidensialitet
 10. Integrering med skattestrategi
 11. Internasjonale behov
 12. Fremtidsrettet regnskap for din bedrift

Les også: Regnskapsprogram: Hvordan finne den beste løsningen for din bedrift?

Ressurser og annet nyttig lesestoff

Finance Strategists: Accountant vs Financial Planner
Forbes: How To Find A Small Business Accountant (2023 Guide)
Investopedia: Accounting Explained With Brief History and Modern Job Requirements
Raymond A. Mason School of Business: The Role of Technology In Modern Accounting
U.S. Chamber of Commerce: How to Find the Right Accounting Firm for Your Business

tjenestekatalog

LAST NED HELE PARTNERPROGRAMMET

Se hvordan du kan bidra til å skape en ny trend for små og mellomstore regnskapsbyråer og dermed styrke din posisjon som lokal selvstendig aktør.

Siste artikler

vekst

BLI EN ‘ACCOUNTING PARTNER’’ I DAG DU OGSÅ!

Som Accounting Partner får du en unik mulighet for å vokse, øke inntjeningen og levere enda bedre tjenester til dine kunder. Ta kontakt med oss for hyggelig og uforpliktende prat.

Del denne artikkelen