skovly_gruppen

Med outsourcing til Key Account kom Skovly-gruppen på rett kjøl

Høsten 2021 opplevde Skovly-Gruppen store utfordringer knyttet til økonomistyringen i selskapet. Sammen med rekrutteringen av en interim CFO, ble outsourcing av regnskap og lønnskjøring en viktig del av løsningen. Og begge oppdragene gikk til Key Account.

Som et resultat av et betydelig underskudd og utfordringer med personalkabalen omkring økonomisjef-stillingen, hentet adm.dir. Marius Barhaugen høsten 2021 inn Carsten Stryhn fra Key Account som interim CFO i Skovly-gruppen. Det ble en suksess, og underskudd snudd til et hyggelig overskudd på bare tre måneder. Men hva så med veien videre etter det vellykkede innhoppet? Selskapet fikk i denne perioden ro nok til å finne en ny og kompetent økonomisjef, men de siste turbulente månedene hadde avslørt at det ikke bare var personkabalen som måtte legges på ny, også innholdet i stillingen måtte redefineres. Et viktig trekk ble å outsource regnskap og lønn. 

tjenestekatalog

Utforske

Last ned vår tjenestekatalog

Tjenestekatalogen beskriver i detalj hvordan våre tjenester og løsninger bidrar til verdiskapning for våre Accounting Partners via våre tre tjenestepilarer: Vekst, økt inntjening og effektivisering.

Strategisk smart å frigjøre ressurser

– Vi valgte å gå over til å bruke Key Account sine lønnstjenester fordi vi så et klart behov for å flytte denne tjenesten ut av huset, forteller adm.dir. Marius Barhaugen. – Det tok rett og slett for mye av bedriftens kapasitet og ressurser. Ikke minst var det viktig for å frigjøre tid til mer operasjonelt økonomiarbeid for økonomisjefen. 

Og også dette trekket har vist seg å være en suksess. Hos Key Account er det Linda Pedersen som sitter med hovedansvaret for arbeidet med Skovly-kontoen. I tillegg til å kjøre lønn, er hun en viktig ressurs innen personal support. Det vil i at hun har en tett dialog både med økonomisjefen og de ansatte. Hun bistår i spørsmål og prosesser omkring sykefravær og oppfølging av de ansatte, stillingsendringer, kontrakter osv. 

– Det hele fungerer utmerket, sier Barhaugen. – Linda er dyktig og alltid tilgjengelig og oppdatert. Prosessene vi har vært gjennom den siste tiden har gjort at både vår nye økonomisjef og jeg selv har fått en enklere hverdag, hvor vi kan jobbe mye mer strategisk og uforstyrret innen våre roller. Det lover godt for fremtiden. 

Og fremtiden, den er her allerede. 1. januar 2023 fusjonerte Skovly-gruppen med Maske AS.