Norreq AS

Korrekt verdivurdering løste utfordringer hos Norreq

Da en av aksjonærene i Norreq AS ønsket å selge seg ut, ble det med ett presserende å finne en fornuftig verdi på selskapet, og en beregningsmodell begge parter trodde på. 

Det er mange gode grunner for å foreta en verdivurdering av et selskap. For at et styre skal kunne forvalte verdiene og potensialet om ligger i en bedrift på best mulig måte, er det nødt til å vite hva den faktiske verdien av bedriften er. En korrekt verdivurdering er helt avgjørende ved f.eks. fusjoner, kapitalutvidelser, kjøp og salg, beregning av aksjeverdi, eierskifter, og strategi- og rettsprosesser. Og det var nettopp en kjøp-/salgssituasjon som utlyste Norreq sitt behov for en verdivurdering. 

NORREQ AS er et rekrutteringsselskap med flere tjenester innen teknisk arbeidskraft. Selskapet tilbyr kvalifiserte kandidater innen alle typer håndverkerfag til næringsbygg, sykehus, skoler, boliger, kontorer, større eiendomsprosjekter og skipsverft. Totalt er de i dag ca. 120 ansatte med en omsetning på mer enn 80 millioner. 

Mye venstrehåndsarbeid

Norreq ble etablert i 2014 og har hatt en god og lønnsom drift siden. Da en av aksjonærene i september 2022 signaliserte at han ønsket å selge seg ut, var det første gang spørsmålet «Hva er selskapet verdt, egentlig?» dukket opp. Daglig leder, Erlend Strømnes, ledet prosessen med å finne svaret, og kom raskt til at egne krefter innen regnskap og revisjon ikke hadde den rette erfaringen i denne type spørsmål og i tillegg var inhabile. Han var derfor nødt til å finne en ekstern aktør. Utfordringen var ikke å finne aktører som hevdet å beherske kunsten «verdivurdering», snarere å finne noen med et produkt som ikke raknet fullstendig straks man gikk det litt nærmere etter i sømmene. 

Key Account presenterte matematiske modeller med substans.

Erlend Strømnes

– Det var mye venstrehåndsarbeid, som stort sett dreide seg om å stikke en finger opp i været, forteller Strømnes. – Men vi trengte noen som kunne gi oss trygghet for at verdien vi til sist endte opp med, både var realistisk og fornuftig. Via en bekjent fikk vi tips om Key Account og tok kontakt med Carsten Stryhn. Etter et innledende møte ble det tydelig at Key Account var et miljø med kompetanse og erfaring fra denne type prosesser. Mange av konkurrentene sendte kun over en power point på én side som egentlig bare var synsing, men Key Account presenterte matematiske modeller med substans. Vi fikk en bra og fyldig rapport på hva selskapet var verdt per dato den gang, basert på ulike modeller. Det er kjente modeller, men man må alltid gjøre vurderinger av hvordan modellene passer til hvert enkelt selskaps struktur og drift, både med tanke på fremtid og historikk. Men må velge modell, og argumentere for hvorfor det er akkurat denne måten man skal bruke for å beregne verdien, og hvorfor svaret som kommer ut til slutt er fornuftig. Key Account hadde overbevisende argumenter og analyser, basert på kunnskap. Det ga en trygghet, både for oss som kjøper og, skulle det vise seg, for selger.

Utforske

LAST NED HELE PARTNERPROGRAMMET

Se hvordan du kan bidra til å skape en ny trend for små og mellomstore regnskapsbyråer og dermed styrke din posisjon som lokal selvstendig aktør.

Carsten Stryhn er en mann vi garantert bruker igjen

Norreq presenterte rapporten og beregningsmodellene for selger, og det var enighet om at dette var en modell som kunne legges til grunn. Key Account sin analyse og rapport var akkurat det som ble nøkkelen, ifølge Strømnes. For når man skal selge seg ut, har man ofte optimistiske tanker omkring verdien av aksjeposten sin, og det var også tilfellet her. Forventningene til selger overgikk med skyhøy margin det Norreq som kjøper mente selskapet var verdt, og da ble et så grundig og kompetent dokument akkurat det som skulle til for at begge parter ble enige om en fornuftig løsning. Følgelig ble også begge parter fornøyd med resultatet.

– Vår erfaring med Key Account og Carsten Stryhn var så god at dette er et selskap og et navn vi har lagret. Vi tenkte alle at dette er en aktør vi kan få god bruk for ved senere anledninger. Ikke var det dyrt heller. Vi betaler gladelig det det koster så lenge vi ser at det er lagt ned en jobb som er fornuftig.