Carsten Stryhn, CEO i Key Account og ekspert på styrearbeid.

Verdivurdering – Nøkkelen til godt styrearbeid

Godt styrearbeid krever nøye forvaltning og utvikling av selskapets verdier. Men hvis styret ikke vet hva selskapet er verdt, hvordan kan de da forvalte verdiene på en forsvarlig måte?

Ifølge aksjelovens forvaltningsparagraf skal et styre sørge for at selskapets formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Carsten Stryhn i Key Account AS opplever derimot at denne kontrollen ofte er svært mangelfull:

– Gjentatte ganger opplever jeg at erfarne og profesjonelle styremedlemmer ikke vet verdien av bedriften de er satt til å forvalte. Stadig flere rettssaker med erstatningskrav fra eier mot eget styre er forankret i påstander om dårlig forvaltning av selskapets formue og utilfredsstillende styrearbeid.

Mangelfull verdivurdering leder til dårlig styrearbeid

En korrekt verdivurdering er essensiell i situasjoner som fusjoner, kapitalutvidelser, kjøp og salg, fastsettelse av aksjeverdi, eierskifter, samt i strategiske og juridiske prosesser. Det er en utbredt oppfatning at slike oppgaver hovedsakelig hører hjemme hos store konsulentfirmaer, komplett med due diligence og høye konsulenthonorarer. Men det trenger ikke nødvendigvis å være slik.

Key Account AS tilbyr verdivurdering til faste lave priser. Carsten Stryhn har mer enn 30 års erfaring som toppleder i norske og internasjonale bedrifter, og foreleser blant annet om verdivurdering av selskaper. Han mener at en verdiberegning aldri er entydig: 

– Et selskap er aldri mer verd enn det noen er villig til å betale!

Key Accounts prismodell for verdivurdering av selskaper avhenger av størrelsen på selskapet

 • Omsetning inntil 50 MNOK: Fast pris 39 900 kr ekskl. mva.

 • Omsetning fra 50 – 100 MNOK: Fast pris 49 900 kr ekskl. mva.

 • Omsetning større enn 100 MNOK: Pris etter avtale.

En verdivurdering fra Key Account inkludere følgende elementer:

 1. Gjennomgang av økonomiske rapporter fra tidligere år
 2. Utarbeidelse av et normalisert regnskap for tidligere år
 3. Gjennomgang av budsjetter og prognoser
 4. Regnskapsteknisk verdiberegning
 5. Miniseminar for styret og ledelsen med utgangspunkt i selskapets verdivurdering

Ta kontakt med Key Account for å finne ut mer

Key Account AS er en totalleverandør av økonomitjenester til både oppstartsselskaper og veletablerte bedrifter. Her er våre tre forretningsområder:

 1. Regnskap 

Som bedriftsleder er du naturligvis opptatt av hva tallene forteller. De gir deg ikke bare et bilde av den nåværende situasjonen, men er også uvurderlig for å forbedre drift, øke omsetningen, forbedre likviditeten og øke overskuddet.

Derfor spiller valget av regnskapsfører en viktig rolle. En god regnskapsfører er en nøkkelperson som hjelper deg med å besvare dine mest kritiske spørsmål, enten det dreier seg om hvordan du kan øke lønnsomheten eller hva som kreves for å oppnå vekst.

Les mer om våre regnskapstjenester

 1. Interimledelse & Bemanning 

Gjennom vårt omfattende nettverk har vi tilgang til flere erfarne seniorkonsulenter som tilbyr bistand til selskaper med interimledelse. Dette kan være i forbindelse med spesifikke prosjekter eller for å opprettholde kontinuitet under pågående rekrutteringsprosesser. 

Vi tilbyr også en ressursgaranti i avtaleform for bedrifter som fører sitt eget regnskap.

 1. Rådgivning 

Du får tilgang til rådgivere med over 30 års erfaring som ledere i både nasjonale og internasjonale selskaper. For oss er det essensielt å arbeide tett med alle nivåer i organisasjonen. 

Dette sikrer at virksomheten oppnår forankring, innsikt, engasjement og eierskap til de løsningene vi utvikler sammen. Ikke minst resulterer det i førsteklasses styrearbeid som ivaretar virksomhetens interesser og sikrer best mulig vekst.

Les mer om vår visjon for regnskapsbransjen

tjenestekatalog

LAST NED HELE PARTNERPROGRAMMET

Se hvordan du kan bidra til å skape en ny trend for små og mellomstore regnskapsbyråer og dermed styrke din posisjon som lokal selvstendig aktør.

Siste artikler

vekst

BLI EN ‘ACCOUNTING PARTNER’’ I DAG DU OGSÅ!

Som Accounting Partner får du en unik mulighet for å vokse, øke inntjeningen og levere enda bedre tjenester til dine kunder. Ta kontakt med oss for hyggelig og uforpliktende prat.

Del denne artikkelen