To regnskapsførere i et hyggelig møte om fremtiden til regnskapsbransjen.

Key Account søker investorer til å forbedre norsk regnskapsbransje

Stor etterspørsel i regnskapsbransjen overlesser norske regnskapsførere med arbeid. Key Account mener situasjonen er uholdbar og lanserer derfor en løsning som ivaretar både ansatte og kunder.

– I gjennomsnitt skifter 27 000 foretak sine eksterne regnskapsførere hvert år, noe som utgjør 6,3 prosent av alle regnskapsoppdrag. Samtidig forlater mange dyktige regnskapsførere bransjen på grunn av det store arbeidspresset. 

– Dette viser at noe ikke stemmer, mener CEO i Key Account, Carsten Stryhn. Han har mye på hjertet om regnskapsbransjen og påpeker blant annet at det er en bransje som har vokst med nærmere 10 milliarder i markedsverdi de siste ti årene.

Løsningen på dagens problemer i regnskapsbransjen

– At markedsverdien har steget så mye er fordi det er en enorm etterspørsel. Samtidig priser bransjen seg høyt, noe som gjør at små og mellomstore bedrifter ikke har råd til dekke alle sine behov. På den andre siden sliter regnskapsførerne med store arbeidsmengder, noe som gjør det vanskelig for dem å gi kundene den oppfølgingen de fortjener. Det er rett og slett rovdrift på de ansatte.

Key Account har utviklet en innovativ løsning som gagner både kunder og ansatte. De tilbyr en standardisert løsning som effektiviserer regnskapsførernes arbeid, og som norske bedrifter kan bestille direkte på nett som en hvilken som helst annen hyllevare. Denne tilnærmingen gjør regnskapsførerne mer tilgjengelig for kundene og bidrar samtidig til å redusere kostnadene.

– Kunden betaler fast pris, og våre ansatte tar på seg så mange oppdrag de ønsker. Arbeidspresset lettes for regnskapsførerne, servicen forbedres for kundene og prisene senkes ved å gi Key Accounts ansatte en andel av omsetningen.

Utforske

LAST NED HELE PARTNERPROGRAMMET

Se hvordan du kan bidra til å skape en ny trend for små og mellomstore regnskapsbyråer og dermed styrke din posisjon som lokal selvstendig aktør.

Iverksetter emisjon for å endre utdaterte eierstrukturer

Tradisjonelt har regnskapsbransjen operert med partnermodeller der regnskapsførernes eierskap normalt er forbeholdt et partnerskap. Stryhn mener dette er gammeldags og utdatert. I stedet lanserer han et konsept der de ansatte, kundene og investorene blir medeiere i bedriften. I tillegg lover han at investorer i Key Account skal få hele 50 prosent av utbyttet.

– Vi iverksetter en nøye kontrollert emisjon for å utvikle og skalere selskapet. Det er en bransje med liten risiko og sikre inntjeningsmuligheter. Emisjonen skjer via investeringstjenesten FolkeInvest, der Key Account har som mål å hente mellom to og fire millioner kroner. For investorer er dette en unik mulighet til å investere i en bransje hvor prisingen og inntjeningen er høy.

Ta kontakt med Key Account for å finne ut mer om dine investeringsmuligheter.

En totalleverandør med innovative regnskapsløsninger

Stryhn tror en av grunnene til at så mange bedrifter bytter regnskapsfører er at de ikke får en regnskapsfører som ser det store bildet og hjelper bedriften med alle finansielle aspekter.

– For meg er regnskapsføring noe som bare skal tikke og gå, og være så billig som mulig. Vi skal være en totalleverandør for små og mellomstore bedrifter og bidra til deres videre vekst. Det innebærer at vi må kjenne kunden så godt at vi kan være en sparringspartner. Det handler om å kultivere bedre og tettere kundeforhold.

Alle kunder har mulighet til å sette sammen sitt eget kompetanseteam for å avlaste, eller utvikle egen organisasjon. Key Account er opptatt av å kunne levere tjenester til alle bedrifter, uavhengig av om de har flagget ut økonomifunksjonen eller ei. Derfor lanserer selskapet en tjeneste som garanterer bedrifter tilgang på økonomiressurser innen 24 timer. 

Klar til å starte?

kontakt oss

Hvis du er interessert i å bli vår neste Accounting Partner eller ønsker mer informasjon tar vi gjerne en uforpliktende prat med deg.

Det vil si at selskaper med sin egen økonomiavdeling får en trygghetstjeneste som sikrer fortsatt drift, det være seg ved sykdom, permisjon eller ved andre forhold. I tillegg tilbys også mer tradisjonelle vikartjenester og interimledelse innenfor både regnskap og ledelse.

– Det er forretningsutvikling vi brenner for. Vi har et mentorprogram for våre ansatte som ønsker å være en større del av selskapsutvikling. Vil du være med, er det bare å skrive deg opp på vår venteliste, avslutter Stryhn. 

Ta kontakt med Key Account for å melde deg på.