Personvernerklæring for Key Account

Sist oppdatert: 6. november 2023

Denne personvernerklæringen beskriver våre retningslinjer og prosedyrer for innsamling, bruk og offentliggjøring av din informasjon ved bruk av våre tjenester, forteller deg om dine personvernrettigheter og hvordan loven beskytter deg.

Vi bruker dine personopplysninger for å tilby og forbedre våre tjenester. Ved å benytte våre tjenester, samtykker du til innsamling og bruk av informasjon i samsvar med denne personvernerklæringen. 

Definisjoner 

Følgende uttrykk er definert som følger til bruk i denne personvernerklæringen:

Innsamling og bruk av dine personopplysninger 

Typer data som innsamles

Personopplysninger

Når du benytter våre tjenester, kan vi be deg om å gi oss visse personlig identifiserbare opplysninger som kan brukes til å kontakte eller identifisere deg. Personlig identifiserbare opplysninger kan inkludere, men er ikke begrenset til:

Kategorier av personopplysninger, formål og grunnlag for behandling

Personopplysninger samles automatisk ved bruk av våre tjenester og behandles på følgende behandlingsgrunnlag:

  1. Med ditt samtykke 

Når du som bruker av våre tjenester har gitt ditt samtykke til at vi kan samle inn dine personopplysninger, i henhold til GDPR artikkel 6(1)(a). 

2. Henvendelser fra deg (inkludert kommunikasjon, støtte, kunde, osv.)

Når du kontakter oss direkte, for eksempel via e-post, telefon, våre nettsider eller kundestøtteportaler, samler vi inn personopplysninger for å kunne behandle din henvendelse. Dette kan inkludere navn, kontaktinformasjon, og detaljer om din forespørsel. Vi benytter denne informasjonen for å kunne yte service og støtte, samt for å forbedre våre tjenester.

Behandlingen av disse opplysningene er nødvendig for å gjennomføre tiltak på din forespørsel før en eventuell avtaleinngåelse, i henhold til GDPR artikkel 6(1)(b), eller for å oppfylle våre rettslige forpliktelser, i henhold til GDPR artikkel 6(1)(c). Dersom din henvendelse ikke fører til en avtale, behandler vi opplysningene på grunnlag av vår legitime interesse i å administrere din forespørsel og kommunisere med deg, i henhold til GDPR artikkel 6(1)(f).

  1. Når du tar kontakt med oss

Når du kontakter oss via vår nettside (kontaktskjema, kommentarfelt, kommunikasjonsverktøy), via e-post, via telefon (anrop, tekstmeldinger), eller via sosiale medier, behandler vi personopplysninger. Avhengig av hvor og hvordan du sender oss en melding, kan dette inkludere kontaktinformasjon, din IP-adresse og annen informasjon du velger å sende oss. 

Vi behandler disse personopplysningene for å kunne inngå eller fullføre en avtale med deg eller selskapet du representerer (i henhold til GDPR artikkel 6(1)(b) eller (f), eller på grunnlag av vår legitime interesse i å svare på dine henvendelser (i henhold til GDPR artikkel 6(1)(f). Vi mottar, arkiverer og sletter henvendelser etter behov.

  1. Informasjon vi er forpliktet til å lagre

Eksempelvis er vi forpliktet til å lagre dokumentasjon i forbindelse med krav/klager til fristen for å reise krav/klage utløper. I henhold til bokføringsloven § 13 første ledd nr. 1 til 4 skal regnskapsmateriale i Norge oppbevares minimum fem år etter regnskapsårets slutt. 

  1. Kjøp av produkter og tjenester 

Når du bruker tjenestene vi tilbyr, behandler vi personopplysninger som kontaktinformasjon, ordre- og betalingsinformasjon og din kjøpshistorikk. Formålet med dette er å levere produkter og tjenester til deg som bestilt/kjøpt, og å opprettholde en logg over solgte produkter og tjenester. Vi behandler personopplysninger for å oppfylle en avtale med deg (i henhold til GDPR Artikkel 6(1)(b) eller selskapet du representerer (i henhold til GDPR Artikkel 6(1)(f). 

  1. Markedsføring i eksisterende kundeforhold 

Som en del av ditt kundeforhold med oss, kan vi kommunisere med deg via elektronisk kommunikasjon i henhold til § 15 i Markedsføringsloven, samt Forbrukerrådets retningslinjer. Eksempler på dette kan være nyhetsbrev eller informasjon om vårt innhold, tjenester og arrangementer, sendt via e-post, telefon, tekstmelding og sosiale medier. 

Du kan når som helst melde deg av markedsføring via e-post og tekstmelding. Hvis du ikke er en aktiv kunde, vil vi kun sende deg markedsføringsmateriell med ditt samtykke. Vi behandler personopplysninger på grunnlag av ditt eksplisitte samtykke (i henhold til GDPR Artikkel 6(1)(a) eller på grunnlag av vår legitime interesse i å sende deg markedsføringsmateriell (i henhold til GDPR Artikkel 6(1)(f). 

  1. Undersøkelser 

Det kan være ønskelig for oss å spørre deg om hvordan du oppfatter våre tjenester. Vi rapporterer alltid formålet med undersøkelsene vi utfører, og om disse er anonyme eller ikke. Vi deler ikke dine data med andre eller bruker dem til andre formål enn de vi har angitt. 

Vi behandler personopplysninger på grunnlag av vår legitime interesse i å motta tilbakemeldinger angående våre tjenester (i henhold til GDPR artikkel 6(1)(f). I anonyme undersøkelser samles ingen personopplysninger. Dataene vil bli lagret så lenge de er relevante for sitt formål, eller til du trekker tilbake ditt samtykke og eventuelt ber om sletting.

Når du får tilgang til våre tjenester via eller gjennom en mobil enhet, kan vi samle inn visse opplysninger automatisk, inkludert, men ikke begrenset til, typen mobil enhet du bruker, din mobile enhets unike ID, IP-adressen til din mobile enhet, ditt mobile operativsystem, typen nettleser du bruker, unike enhetsidentifikatorer og annen diagnostisk data.

Vi kan også samle inn informasjon som nettleseren din sender hver gang du besøker våre nettsider eller når du får tilgang til våre tjenester via eller gjennom en mobil enhet.

Sporingsteknologier og cookies 

Vi bruker cookies og lignende sporingsteknologier som tagger og skript for å spore aktiviteten på vårt nettsted og lagre visse opplysninger. Disse teknologiene benyttes for å samle inn og spore informasjon for analyse og forbedring av våre tjenester.

Cookies kan være av typene “session” eller “persistant” cookies. Persistant cookies forblir på din personlige datamaskin eller mobile enhet når du går offline, mens session cookies slettes så snart du lukker nettleseren din.

Vi bruker både session og persistant cookies for formålene som er angitt nedenfor:

Type: Session cookies

Administrert av: Oss

Formål: Denne typen cookies er essensielle for å gi deg tjenester som er tilgjengelige gjennom nettstedet og for å aktivere din bruk av visse funksjoner. De hjelper til med å autentisere brukere og forhindre ulovlig bruk av brukerkontoer. Uten cookies, kan ikke tjenestene som du har spurt om bli levert. Vi bruker kun disse cookies for å gi deg disse tjenestene.

Type: Persistant cookies

Administrert av: Oss

Formål: Disse cookies identifiserer om brukere har akseptert bruken av cookies på nettstedet.

Type: Persistant cookies

Administrert av: Oss

Formål: Disse cookies tillater oss å huske valg du gjør når du bruker nettstedet, som å huske dine innloggingsdetaljer eller språkpreferanse. Formålet med disse cookies er å gi deg en mer personlig opplevelse og å unngå at du må oppgi dine preferanser hver gang du bruker nettstedet.

Bruk av dine personopplysninger 

Selskapet kan bruke personopplysninger til følgende formål:

Vi kan dele dine personlige opplysninger i følgende situasjoner:

Oppbevaring av dine personopplysninger 

Selskapet vil oppbevare dine personopplysninger kun så lenge det er nødvendig for formålene som er angitt i denne personvernerklæringen. Vi vil beholde og bruke dine personopplysninger i den grad det er nødvendig for å overholde våre juridiske forpliktelser (for eksempel, hvis vi er pålagt å oppbevare dine data for å overholde gjeldende lover), løse tvister og håndheve våre juridiske avtaler og retningslinjer.

Selskapet vil også oppbevare brukerdata for interne analyseformål. Brukerdata blir generelt oppbevart for en kortere periode, unntatt når disse dataene brukes til å styrke sikkerheten eller for å forbedre funksjonaliteten til våre tjenester, eller vi er juridisk forpliktet til å oppbevare disse dataene i lengre tidsperioder.

Overføring av dine personopplysninger 

Din informasjon, inkludert personopplysninger, behandles i selskapets driftslokaler og på alle andre steder der de involverte partene i behandlingen er lokalisert. Det betyr at denne informasjonen kan overføres til — og opprettholdes på — datamaskiner som ligger utenfor din kommune, fylke, land eller annen statlig jurisdiksjon der databeskyttelseslovene kan være annerledes enn de er innenfor din jurisdiksjon.

Ditt samtykke til denne personvernerklæringen etterfulgt av din innsending av slik informasjon representerer din avtale med oss.

Selskapet vil ta alle rimelig nødvendige skritt for å sikre at dine data behandles sikkert og i samsvar med denne personvernerklæringen. Ingen overføring av dine personopplysninger vil finne sted med mindre det er tilstrekkelige kontroller på plass, inkludert sikkerheten til dine data og annen personlig informasjon.

Sletting av dine personopplysninger 

Du har rett til å slette eller be om at vi hjelper deg med å slette personopplysningene som vi har samlet om deg.

Vår tjeneste kan gi deg muligheten til å slette visse opplysninger innenfor tjenesten. Du kan når som helst kontakte oss for å be om tilgang til, korrigere eller slette eventuelle personlige opplysninger som du har gitt oss.

Vær oppmerksom på at vi kan trenge å beholde visse opplysninger for å opprettholde kundeforholdet, for eksempel opplysninger som er nødvendige for å fullføre transaksjoner eller for å gi deg kundestøtte. 

Videre er vi ifølge lovgivning, som bokføringsloven, forpliktet til å oppbevare regnskapsmateriale i fem år etter regnskapsårets slutt. Dette betyr at selv om du ber om sletting av personopplysningene dine, kan visse opplysninger være underlagt en lovpålagt oppbevaringsperiode og vil ikke bli slettet før denne perioden er over.

Etter utløpet av den lovpålagte lagringsperioden, eller når vi ikke lenger har et legitimt forretningsbehov for å lagre dine opplysninger, vil dine personopplysninger bli slettet eller anonymisert på en sikker måte.

Offentliggjøring av dine personopplysninger 

Forretningstransaksjoner 

Hvis selskapet er involvert i en fusjon, oppkjøp eller eiendomssalg, kan dine personopplysninger overføres. Vi vil gi varsel før dine personopplysninger blir overført og blir gjenstand for en annen personvernpolitikk.

Rettshåndhevelse 

Under visse omstendigheter kan selskapet være pålagt å offentliggjøre dine personopplysninger hvis det kreves ved lov eller som respons på gyldige forespørsler fra offentlige myndigheter (f.eks. en domstol eller en statlig etat).

Andre juridiske krav 

Selskapet kan dele dine personopplysninger om vi tror at en slik handling er nødvendig for å:

Sikkerheten til dine personopplysninger 

Sikkerheten til dine personopplysninger er viktig for oss, men husk at ingen overføringsmetode over internett eller elektronisk lagringsmetode er 100 prosent sikker. Vi streber etter å bruke kommersielt aksepterte midler for beskyttelse av dine personopplysninger, men vi kan ikke garantere absolutt sikkerhet.

Lenker til andre nettsteder 

Vår tjeneste kan inneholde lenker til andre nettsteder som ikke opereres av oss. Hvis du klikker på en tredjeparts lenke, vil du bli dirigert til et tredjeparts nettsted. Vi råder deg sterkt til å gjennomgå personvernerklæringen til hvert nettsted du besøker.

Vi har ingen kontroll over og tar ikke noe ansvar for innholdet, personvernerklæringen eller praksisene til noen tredjeparts sider eller -tjenester.

Endringer i denne personvernerklæringen 

Vi kan oppdatere vår personvernerklæring fra tid til annen. Vi vil varsle deg om eventuelle endringer ved å legge ut den nye personvernerklæringen på denne siden.

Vi vil opplyse deg via e-post og/eller en fremtredende merknad på vår tjeneste, før endringen trer i kraft, og oppdatere “sist oppdatert”-datoen øverst i denne personvernerklæringen.

Du rådes til å gjennomgå denne personvernerklæringen regelmessig for eventuelle endringer. Endringer i denne personvernerklæringen er effektive når de er postet på denne siden.

Kontakt oss 

Hvis du har noen spørsmål om denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss:

På e-post: post@keyaccount.no

Ved å benytte vårt kontaktskjema: https://keyaccount.no/kontakt-oss/

På telefonnummer: 41 47 65 32

Adresse: Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo