Investor

Bli investor I
Key Account

Utvikling med personlig og lokalt engasjemenT

Med Key Account-konseptet skal vi samle og videreutvikle små og mellomstore regnskapsbyråer fra hele landet. Nye tjenester og løsninger skal bidra til vekst og økt inntjening for medlemsbedriftene. Gjennom vårt eget regnskapsbyrå, et 100% eid datterselskap, opplever vi kraftig vekst og god inntjening og har således et solid fundament og testorgan for Key Account-konseptet.

Investor

Bli med som investor I Key Account

Forhåndstegning er nå åpnet

Finansiert

20,0 %

Tegnet BELØP

1.000.000

Lukkes dato

30.06.24

Verdivurdering:

50 MNOK

Aksjer for salg:

500.000

Pris per aksje:

10 NOK

Minste tegning:

5000 aksjer (50.000 NOK)

verdiforslag

Key Accounts verdiforslag

MERVERDI OG STRATEGISK BIDRAG

24SevenOffice er en strategisk partner

24Sevenoffice har tegnet seg for en million kroner i denne emisjonen og skal bidra med utvikling av strategiske tjenester, kompetanse- utvikling og programvare for Key Account.

Dette er akkurat det bransjen trenger og en fantastisk timing!

Stian Rustad

LAV RISIKO - VELETABLERT FORRETNINGSMODELL

Hvorfor investere i Key Account

Skalerbar modell med stort potensiale for vekst

Delte tjenester gir redusert risiko og økt verdiskapning

Markedsfordel gjennom deling av ressurser

Ny teknologi som gjør små aktører konkurransedyktige

REPETERENDE INNTEKTER

Key Accounts forretningsmodell

Key Account skaper repeterende inntekt med våre tre tjenestepilarer:
vekst

Vekst

Gjennom både lokal og nasjonal markedsføring med oppfølging fra vårt salgsteam finner vi nye kunder og gjennomfører innledende kundemøter.

Økt inntjening

inntjening

Våre tjenester og løsninger forenkler overgangen til en mer rådgivende rolle, samtidig som vi deler på kompetanse og ressurser.

Effektivisering

Sammen med våre strategiske partnere og tredjepartsleverandører skal vi effektivisere rutiner og oppgaver for byråene og deres kunder.

Key Account

Svært god timing

Regnskapsbransjen er moden
for modernisering

Ny teknologi skaper
nye muligheter

Stor forventet
markedsvekst

Utforske

LAST NED prospekt

Last ned prospekt med detaljert informasjon om Key Account, planer fremover og den pågående kapitalutvidelsen.
Prospekt

verdiforslag

Key Account hjelper regnskapsbyråer å

regnskapsbransjen

Key Account - Ny dynamikk i regnskapsbransjen

Med tre uavhengige forretningsområder er Key Account Gruppen godt rustet for vekst. Hver for seg, dekkes disse områdene av Key Account Gruppens datterselskaper, mens holdingselskapet sikrer overordnet styring og strategisk koordinering.

Partnerkonsept

 • Omsetningsbasert inntekt
 • Kjøp og salg av ledig kapasitet
 • Kickback fra tjenesteleverandører
 • Økt tjenestetilbud
 • Mer rådgivning

Regnskapsbyrå

 • Løpende regnskapsføring
 • Lønnskjøring
 • Bransjetilpasset rapportering
 • Årsregnskap
 • Rådgivningstjenester

Andre tjenester

 • Styrerådgivning
 • Kurs
 • Verdivurdering av selskaper
 • Interimledelse
 • Finansiering
Innen to av disse tre forretningsområdene har Key Account allerede etablert sikker løpende og repeterende inntjening. Dette gir økonomisk ro til å videreutvikle og implementere partnerkonseptet (Accounting Partner).

Slik skiller Key Account seg fra konkurrentene

Landsdekkende men lokal

Tilgang til et landsdekkende nettverk av erfarne regnskapsbyråer.

Deling av kompetanse:

Bedre konkurranseevne med tilgang til ressurs- og kompetansepool.

Tilpassede løsninger

Bransjetilpassete rapporter og tjenester ved bruk av AI-løsninger.

Felleseie

Felles mål og interesse gjennom sameie og partnerskap.

Desentral verdiskapning

Key Account bidrar til verdiskapning hos hver enkelt partner.

STABIL VEKST FOR BRANSJEN

Det norske markedet

«Når kundene opplever at regnskapsførerens tradisjonelle oppgaver erstattes av teknologi, endrer det forventningene deres til regnskapsbransjen og ikke minst til regnskapsførerens rolle.» (Finanstilsynet)

Bransjen domineres av store giganter, hvor ca. 200 bedrifter, tilsvarende 8% av bedriftene har ca. 60% av markedet. De små aktørene taper ofte kampen om kundene fordi:
 • De sliter med å få tak i dyktige regnskapsmedarbeidere.
 • De mangler tilgang til spisskompetanse og har ikke råd til å ansette spesialister.
 • De har ikke tilstrekkelig kompetanse eller ressurser til å drive med markedsføring.
 • Det er ressurskrevende å utforske og automatisere økonomiske tjenester, særlig innen bransjetilpasset rapportering.
 • De mangler verktøyer og er dermed forsiktige med å tilby økonomisk og forretningsmessig rådgivning.

verdiforslag

Salgs- og markedsfokus
2024 - 2028

 • Konservativ vekst for 2024 og 2025. Økt veksttakt når tjenestetilbudet er godt implementert. 
 • Forventet markedsandel på 6% av samlet omsetning for bransjen i 2028.
 • Forventet kundegruppe på omkring 30.000 sluttkunder.
 • Trendsetter og foregangsbedrift for implementering av rådgivningstjenester.

EN BRANSJE PREGET AV NOEN FÅ GIGANTER OG MANGE SMÅ AKTØRER

DET NORSKE MARKEDET